Gulpen-Wittem, 17 oktober 2014 – Na intensief onderzoek heeft de gemeente Gulpen-Wittem besloten om met ingang van 1 januari 2015 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Samenwerking op het gebied van belastingen levert voordelen op. De gemeente bespaart uitvoeringskosten, kennis en ervaring worden gebundeld en door een verdere professionalisering neemt de kwaliteit toe.

Voordelen door samenwerking
De samenwerking met de BsGW is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het behalen van kostenvoordelen. Alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen wordt ondergebracht bij het gespecialiseerd samenwerkingsverband BsGW. De bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van het gemeentelijke belastingbeleid blijft bij de gemeente.

 

Wat doet de BsGW
In de BsGW is een goede partner gevonden die dienstverlening centraal stelt. In 2014 maakten al 20 gemeenten en de beide Limburgse waterschappen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Naast de gemeente Gulpen-Wittem treden per 1 januari 2015 nog negen andere gemeenten tot het samenwerkingsverband BsGW toe, dat dan de uitvoering van belastingen voor 30 gemeenten en 2 waterschappen in Limburg verzorgt.

Klant centraal
Net als bij de gemeente Gulpen-Wittem staat in de visie van de BsGW de klant centraal. Burgers en bedrijven worden bijvoorbeeld via internet volledig en direct (online) voorzien van specifieke klantinformatie, onder andere via een persoonlijke internetpagina voor belastingen. Daarnaast komt er voor inwoners van Gulpen-Wittem een rechtstreeks telefoonnummer voor belastingvragen. Het akkoord van de gemeenteraad met deze samenwerking maakt het voor inwoners en bedrijven dus mogelijk hun belastingvragen direct te stellen via deze persoonlijke pagina van de belastingenwebsite of via de speciale belastingtelefoon. Kort voor de aanslagverzending, die eind februari 2015 plaatsvindt, worden deze diensten door de BsGW voor klanten van de gemeente Gulpen-Wittem opengesteld.

De meeste aanslagen voor de gemeentelijke belastingen vallen eind februari 2015 in de bus.

bron: gemeente Gulpen-Wittem