Het College heeft de door ons gestelde vragen over de stijging van de lasten voor woningbezitters beantwoord. Uit de beantwoording volgt dat er onvoldoende inzicht is op de effecten die deze rijksmaatregelen met zich meebrengen. Het College kan nu dan ook geen uitspraak doen over deze effecten. Daarnaast wordt de lokale ontwikkeling van de woningmarkt nauwlettend gevolgd en de uitkomsten hiervan worden later bekendgemaakt. De landelijke trend is een daling tussen de 4,4% – 5,7% voor eigenaren van woningen en verhuurders. Het College is tevens met de woningcorporaties bezig om de vraag naar woningen in Gulpen-Wittem beter inzichtelijk te maken. Dit ook omdat woningcorporaties door het rijksbeleid 90% van hun woningen beschikbaar moeten stellen aan mensen met inkomens lager dan 34.000 Euro. De verwachting is dat de resultaten in het voorjaar van 2014 gepubliceerd worden. Fractie Franssen maakt zich nog steeds zorgen en blijft zich inspannen voor een goede woningmarkt in Gulpen-Wittem. Waarbij zowel lage inkomens, starters als ook senioren voldoende plek hebben om betaalbaar te wonen in onze mooie gemeente.

 

Klik hier voor de volledige beantwoording:

antwoorden woningmarkt