Mobiliteitsplan Gulpen-Wittem, een behoorlijke uitdaging!

Vorige week behandelden wij het Mobiliteitsplan 2021 Gulpen-Wittem. Een plan waar de afgelopen twee jaren hard aan is gewerkt. Eveneens plan dat we voor de toekomst nodig hebben om richting te geven aan mobiliteit in brede zin in Gulpen-Wittem. Een plan dat een gewenst toekomstbeeld weergeeft. Tevens een plan met enorme uitdagingen, opgaven en kansen,… [lees meer]

Weer iets meer ruimte voor woningbouw – Gulpen-Wittem in de steigers

Weer plek voor woningbouw in onze gemeente. Dat is waar het vandaag om draait. Ik loop ondertussen ook al een tijdje mee in de deze raad en heb ooit een pleidooi gehouden om Gulpen-Wittem in de steigers te zetten. Daarmee waren we goed op weg, totdat we opgelegd kregen dat we niet meer mochten bouwen…. [lees meer]

Nieuwe basis voor aanpak armoede vastgesteld

Vorige week behandelden wij in de Raad het beleidsplan Armoede. Een uitstekend plan, waaraan door de betrokkenen met veel enthousiasme en bevlogenheid is gewerkt. We willen daar op voorhand onze dank voor uitspreken. Dat geldt ook voor het advies van de adviesraad, waarbij wij ons volledig kunnen aansluiten. Armoede is een hardnekkig probleem en het… [lees meer]

Fractie Franssen handhaaft standpunt: Geen windmolenparken of grootschalige zonneweides

Op 21 januari 2021 hebben wij deelgenomen aan de raadsconferentie Regionale Energie Strategie en duurzaamheid (hierna RES). Tijds deze raadsconferentie heeft u ons zorgvuldig geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot de RES en de impact hiervan voor Gulpen-Wittem. Vervolgens hebben wij de mogelijkheid gehad om aan de hand van… [lees meer]

Mantelzorg wordt anders georganiseerd in Gulpen-Wittem

De gemeente Gulpen-Wittem gaat mantelzorg anders organiseren: méér lokaal en dichter bij de inwoner. Gericht op ondersteuning die nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van mantelzorgers zelf. Dat antwoord het college op schriftelijke vragen aan de gemeenteraad. Cijfers tonen aan dat het beroep op mantelzorg toeneemt. Mensen worden steeds ouder en blijven langer… [lees meer]