Reconstructie Dorpsstraat Gulpen

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft Fractie Franssen zich sterk gemaakt voor het nakomen van de gemaakte afspraken met de bewoners bij de reconstructie van de Dorpsstraat in Gulpen. De reconstructie is voortvarend opgepakt. In eerste instantie zijn er met de bewoners afspraken gemaakt over de realisatie van een 30-kilomoterzone tot aan de Kieuwegracht. Tot een… [lees meer]

Steunpakket covid-19

Covid-19 heeft nagenoeg alle onderdelen van onze samenleving hard getroffen en veel schade aangericht. Het herstel brengt forse uitdagingen met zich mee als het gaat om het herstellen van de economie, het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, de mentale en fysieke gezondheid van inwoners, de organisatie van het sociaal-maatschappelijk leven, het herstel van de kunst- en… [lees meer]

Regionale Energie Strategie – Verduurzamen met behoud van natuur- en landschap

Begin dit jaar hebben we als raad reeds gesproken over de Regionale Energie Strategie. Een bijeenkomst waar in elk geval onze fractie gemengde gevoelens aan heeft overgehouden. Laat duidelijk zijn ook wij zijn voor duurzame en groene energie. Maar gelijktijdig moeten we ook realistisch blijven. De plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn maar bovenal er… [lees meer]

Fase I – Bouwstenennotitie Omgevingsvisie

Op 27 mei stelden wij de bouwstenennotitie voor de Omgevingsvisie vast. Een proces dat bepalend zal zijn voor de lange termijn als het gaat om de ruimtelijke ontwikkelingen in Gulpen-Wittem. De inzet van burgerparticipatie tijdens dit gehele proces is dan ook ontzettend belangrijk. Fractie Franssen is enthousiast over de reeds ingezette instrumenten, maar hoopt ook… [lees meer]

Toegangsweg gemeenschapshuis Ingber wordt vernieuwd

Enige tijd geleden stelde onze fractie vragen aan het college met daarbij het verzoek om de toegangsweg naar het gemeenschapshuis in Ingber (kantine) te verharden. Deze toegangsweg verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat, maar wordt veel gebruikt. Het college heeft inmiddels positief gereageerd en daarbij besloten om 15 duizend euro beschikbaar te stellen… [lees meer]