Nog steeds geen oplossing voor waterbuffer in Mechelen

Als sinds maart 2019 wordt er gesproken over een oplossing voor de niet functionerende en onveilige waterbuffer achter basisschool Witheim in Mechelen. Helaas is er nog steeds geen oplossing gerealiseerd. In juni 2020 hebben wij schriftelijke vragen gesteld (U.20.01629) waarop u geantwoord heeft dat inderdaad blijkt dat het infiltrerend vermogen van de aangebrachte waterbuffer onvoldoende… [lees meer]

Meerderheid Raad en wethouder komen tot inkeer: Huisvestingsverordening

Bijzonder dat afgelopen dinsdag PRO, CDA en Balans een motie op de agenda zetten die ze eerder niet steunden. Het onderwerp is al meerdere keren ter sprake gekomen in deze Raad en de Raad heeft zich ook al meerdere keren uitgesproken voor een huisvestingsbeleid/verordening te zijn. Wij hebben het bij de begrotingsbehandeling nog meerdere keren… [lees meer]

Een karakteristiek stukje Gulpen gaat verloren

Fractie Franssen heeft zich al geruime tijd ingezet voor het behoud van de woningen aan de Burggraverweg – Nieuwstraat. Een discussie die al loopt vanaf 2015, waarbij de Monumentencommissie bepaalde dat de woningen als Karakteristiek aangeduid zouden moeten worden. In 2019 namen we samen het CDA het initiatief om ze te behoeden voor sloop. Helaas… [lees meer]

Verbeteragenda voor Zelfsturing in Gulpen-Wittem

We mogen trots zijn. Trots op onze inwoners dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Menige gemeente zou willen dat er zoveel enthousiaste inwoners zijn die samen de schouders eronder zetten. De afgelopen jaren hebben we mooie initiatieven zien ontstaan vanuit de zelfsturing. Er zijn veel projecten gerealiseerd. Maar we zagen het… [lees meer]

CDA-PRO en Balans kiezen opnieuw voor uitstel bij CPO Mechelen. Met de finish in zicht, zetten ze opnieuw een stap achteruit!

Gisterenavond lag het voorstel voor het bouwen van woningen in Mechelen, eindelijk ter besluitvorming op tafel. Een initiatief van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, opgezet door de jongeren zelf. Al ruim vier jaar is er veel tijd, energie en geld ingestoken. Fractie Franssen is dan ook zeer verbaasd , teleurgesteld en verbolgen dat het CDA (als mede… [lees meer]