Motie omtrent uitbreiding jeugdontbijt

Tijdens de raadsvergadering van 29 september j.l. heeft Quinn Quadvlieg, met steun van de gehele coalitie, een motie ingediend omtrent de uitbreiding van het jeugdontbijt. René Willems (De Limburger) schreef hierover het volgende: Het gratis jeugdontbijt voor gezinnen die het niet breed hebben, wordt in Gulpen-Wittem uitgebreid met boterhammen voor peuters. Raadslid Quinn Quadvlieg (fractie… [lees meer]

Raadsvergadering 15 juni

Woensdag 15 juni was weer een bijzondere avond voor Fractie Franssen. Nadat op 14 juni door de gezamenlijke partijen het coalitieakkoord onder de loep is genomen en goedgekeurd ,mochten we de raadsvergadering van 15 juni met een feestelijk tintje afsluiten. Dankzij u, de kiezer, kon de Fractie Franssen Dhr. Piet Franssen opnieuw vol trots presenteren… [lees meer]

Raadsvergadering 14 juni

Naar aanleiding van vragen van de leden van oppositiefractie PRO Gulpen-Wittem aangaande de totstandkoming van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders is er een extra raadsvergadering op 14 juni gepland waarin hierover gedebatteerd kan worden.   Voor de opening werden in het vragenhalfuur een aantal vragen gesteld door dhr. Duyvendak (PRO Gulpen-Wittem)inzake de… [lees meer]

Raadsvergadering 2 juni

De raadsvergadering van 2 juni 2022 had een forse agenda, in dit artikel nemen wij u kort mee door de acht agendapunten. Op de agenda stond een hamerstuk, in de commissie was besloten dat dit stuk zonder verdere bespreking behandeld kon worden door de raad. Het betrof de mandaatregeling griffie unaniem aangenomen. Het Burgerparticipatie beleid… [lees meer]

Persbericht: Formatieproces afgerond!

PERSBERICHT Formatieproces Gulpen-Wittem afgerond Fractie Franssen, Balans en CDA vormen de nieuwe coalitie. Gulpen-Wittem, 23 mei 2022 Met hulp van formateur Robbert Dautzenberg is het in de voorbije weken gelukt om gezamenlijk tot overeenstemming te komen over het coalitieakkoord met als titel “Samen bouwen we verder”. Hiermee gaat de nieuwe coalitie verder bouwen aan een… [lees meer]