Eigen groenbedrijf voor het groenonderhoud

Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – De gemeente Gulpen-Wittem gaat met ingang van 1 februari 2015 van start met een eigen groenbedrijf voor het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het groenbedrijf biedt passend werk aan medewerkers, die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening (WSW’ers). In eerste instantie gaat het om werk in het… [lees meer]

Aan de slag met Jeugdzorg, Participatie en WMO

Op woensdagavond 26 februari hebben wij de beleidskaders Jeugdzorg, Participatie en WMO vastgesteld. Drie pijlers in een domein voor de toekomst van Gulpen-Wittem. Het motto: niet meer zorgen voor, maar zorgen dat! Voor Fractie Franssen staat een goede en volwaardige zorgverlening voor alle burgers voorop. Tijdens het afgelopen Sprekersplein is er uitgebreid ingegaan op de… [lees meer]