Gulpen-Wittem, 15 januari 2015 – De gemeente Gulpen-Wittem gaat met ingang van 1 februari 2015 van start met een eigen groenbedrijf voor het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het groenbedrijf biedt passend werk aan medewerkers, die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening (WSW’ers). In eerste instantie gaat het om werk in het groen in de openbare ruimte. Mogelijk wordt het takenpakket later uitgebreid met ander werk in de openbare ruimte.

Passende werkplekken
Het groenbedrijf is bedoeld voor de 27 medewerkers, die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening (WSW’ers) en die nu al werken in het gemeentelijk groenonderhoud via Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). Gulpen-Wittem geeft het goede voorbeeld door zelf te zorgen voor passende werkplekken voor deze doelgroep. Op deze manier hoopt de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de betreffende medewerkers. Door deze aanpak kan ze eveneens alle werkzaamheden wat betreft het openbaar groen volledig zelf organiseren en aansturen.

Verantwoordelijk wethouder Piet Franssen: “We zijn erg blij met deze nieuwe collega’s. Samen met de buitendienst zetten zij hun schouders onder het onderhoud van de openbare ruimte.”

Participatiewet
Met de oprichting van het groenbedrijf loopt de gemeente Gulpen-Wittem vooruit op de Participatiewet. De Wet Sociale Werkvoorziening gaat dan op slot: de gemeente krijgt een zorgplicht voor méér mensen, maar moet dat doen met veel minder geld. Door de mensen in een eigen ’bedrijf’ onder te brengen, is het gemakkelijker om grip te houden op de uitvoering hiervan.

bron: gemeente Gulpen-Wittem