Aandachtspunten herziening Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Uit een consultatie van de agenda van de Statencommissie RIF van 21 februari aanstaande hebben wij Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem geconstateerd dat u in de gelegenheid wordt gesteld om aandachtspunten en opmerkingen te plaatsen voor de verdere uitwerking van het ontwerp plan herziening POL. Als coalitiepartijen hebben wij een aantal zaken onder de aandacht… [lees meer]

Invloed op herziening Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Fractie Franssen heeft vandaag middels een brief aan het College van burgemeester en wethouders, invloed gevraagd op de herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (kortweg POL). De wijzigingen van het POL kunnen van grote invloed zijn op ons gemeentelijk beleid ten aanzien van vervoer, ruimtelijke ordening, toerisme, wonen en ondernemen! Fractie Franssen wil dan ook… [lees meer]