Antwoorden openbaar vervoer (nota van uitgangspunten)

In oktober 2013 hebben wij samen met het CDA vragen gesteld over de toekomst van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van en binnen Gulpen-Wittem. Het College heeft onze vragen inmiddels beantwoord en tevens een reactie opgesteld aan de provincie Limburg. Uit de beantwoording blijkt dat er nog geen afzonderlijk overleg tussen gemeente en provincie… [lees meer]

Inzicht gevraagd in gevolgen nota openbaar vervoer, voor Gulpen-Wittem

Met veel interesse hebben onze fracties (Franssen & CDA) kennis genomen van de provinciale nota van uitgangspunten voor het toekomstig openbaar vervoer in Limburg. Aanleiding hiervoor is de voorbereiding van de nieuwe concessie die in 2016 ingaat. Vandaag hebben beide fracties vragen gesteld over de gevolgen van de nota van uitgangspunten OV Limburg voor onze… [lees meer]