Met veel interesse hebben onze fracties (Franssen & CDA) kennis genomen van de provinciale nota van uitgangspunten voor het toekomstig openbaar vervoer in Limburg. Aanleiding hiervoor is de voorbereiding van de nieuwe concessie die in 2016 ingaat. Vandaag hebben beide fracties vragen gesteld over de gevolgen van de nota van uitgangspunten OV Limburg voor onze gemeente. Aanleiding hiertoe zijn onze eerdere verzoeken voor een aantrekkelijker c.q. gratis openbaar vervoer, verbetering van diverse busverbindingen en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Met deze uitgangspunten als leidraad, de diverse raadsinformatiebrieven die wij van het College hebben ontvangen en de ontwikkelingen in het speciaal vervoer, reizen ons een aantal zorgen, waaronder de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, die wij helder in beeld gebracht willen hebben.

Ook wij vinden het niet realistisch dat lege bussen voorbij rijden en dat gekozen wordt voor een andere omvang van de vervoersvraag door bijvoorbeeld de inzet van kleiner materieel, maar over de toekomstige invulling reizen ons zorgen en bestaat onduidelijkheid.

De volledige vragen kunt u hieronder downloaden:

pdf-t