Opheldering om visie Burgemeester op toekomst agrarische sector

  Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem hebben de Burgemeester vandaag schriftelijk om opheldering gevraagd over haar rol en visie op de toekomst van de agrarische sector in Gulpen-Wittem. Via een aantal leden van de LLTB en uit de media vernamen wij dat de Burgemeester op 30 april 2018 op een besloten bijeenkomst haar visie heeft gegeven… [lees meer]

Maastricht-Heuvelland legt stevige basis onder uitvoering nieuwe zorg- en ondersteuningstaken

Maastricht-Heuvelland maakt zich op voor de nieuwe uitvoeringstaken op het gebied van zorg, jeugd en werk. In 2015 zijn drie nieuwe wetten van kracht (de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet) waardoor de gemeenten er nieuwe zorg- en ondersteuningstaken bij krijgen. Daar waar het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars deze taken nu… [lees meer]