Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem hebben de Burgemeester vandaag schriftelijk om opheldering gevraagd over haar rol en visie op de toekomst van de agrarische sector in Gulpen-Wittem. Via een aantal leden van de LLTB en uit de media vernamen wij dat de Burgemeester op 30 april 2018 op een besloten bijeenkomst haar visie heeft gegeven op de toekomstige agrische ontwikkelingen in Gulpen-Wittem. De fracties Fransen en CDA vinden dit een zeer vreemde gang van zaken.

Naar de mening van onze fracties behoort het geven en vaststellen van visies toe aan de gemeenteraad en is het aan het college van burgemeester en wethouders om deze visie vervolgens te vertalen naar de praktijk. Het uitdragen van een visie over de toekomstige ontwikkelingen van de agrarische sector kan dan ook alleen op basis van een door de Raad vastgestelde visie.

Wij hebben de Burgemeester daarom om opheldering gevraagd door middel van onderstaande schriftelijke vragen:

  1. Heeft u de visie die u gaf afgestemd met het college?
  2. Heeft u uw visie gebaseerd op visies/beleidsdocumenten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en zo ja welke?
  3. Indien vraag twee met nee wordt beantwoord, waar heeft u uw visie op gebaseerd?
  4. Bent u bereid om uw visie die u met de leden van de LLTB heeft gedeeld ook openbaar te delen en hierover verantwoording aan de gemeenteraad af te leggen?
  5. Waarom was de bijeenkomst waar u uw visie gaat delen niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden en niet kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad?