Aanpakken motorrijders

Naar aanleiding van diverse vragen van de verschillende fracties uit de gemeenteraad, heeft het college besloten mee te werken aan de aanpak van overlastgevende weggebruikers. De gemeente Gulpen-Wittem is er al een tijd van op de hoogte dat motorrijders en ook toerwielrenners in het Heuvelland overlast veroorzaken. Om deze reden heeft de gemeente Gulpen-Wittem met… [lees meer]