Naar aanleiding van diverse vragen van de verschillende fracties uit de gemeenteraad, heeft het college besloten mee te werken aan de aanpak van overlastgevende weggebruikers. De gemeente Gulpen-Wittem is er al een tijd van op de hoogte dat motorrijders en ook toerwielrenners in het Heuvelland overlast veroorzaken. Om deze reden heeft de gemeente Gulpen-Wittem met enkele andere gemeenten van het Verkeers Veiligheids Project Heuvelland (VVPH) in samenwerking met de politie, Regionaan Orgaan Verkeersveiligheid (ROVL) en Verkeers  Veilig Nederland (VVN) een actie op touw gezet om deze overlast aan te pakken. Wethouder Bormans (CDA) zal  binnenkort de gemeenteraad op de hoogte stellen van de inhoud van deze actie.