De Fractie Franssen feliciteert de onderstaande ontvangers van een koninklijke onderscheiding van harte. Een knappe prestatie!

Gefeliciteerd!

Jan Franssen (Gulpen)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Jof Wolfs (Reijmerstok)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Nicole Lacroix(Reijmerstok)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Jeu Janssens (Epen)​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Maurice Horbag (Wahlwiller)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Jan Nix (Wijlre)​​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Math Camps (Gulpen)​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Hub Blezer (Gulpen) ​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Yvonne Brounen-Crutzen (Gulpen)Lid in de orde van Oranje Nassau
Louk Brounen (Gulpen)​​Ridder in de orde van Oranje Nassau
Jan Hacking (Gulpen)​​​Ridder in de orde van Oranje Nassau
Anya Niewierra (Mechelen)​​Officier in de orde van Oranje Nassau

Jan Franssen

Leeftijd​​78 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Franssen is een uitermate betrokken, energieke en bevlogen verenigingsman. In 1963 trad Franssen toe als secretaris/penningmeester van WSV de Veldlopers. Hiervan was hij ook enkele jaren voorzitter. Hij was tevens groepsleider en nam met een groep kinderen deel aan wandeltochten. Hij is lid het comité Nacht van Gulpen en bekleedde verschillende functies. Hij was onder andere verantwoordelijk voor PR.

De heer Franssen was meerdere jaren voorzitter van de Oudervereniging t Brukske. Reeds 32 jaar is hij lid van het optochtcomité van carnavalsvereniging de Gaarekiekere uit Gulpen. Namens het CDAwas hij 8 jaar raadslid en vervulde hij enkele jaren de functie van fractievoorzitter. Bovendien was hij 6 jaar lid van de commissie financiën.

Meerdere jaren was hij betrokken bij het St. Hubertus Gilde Gulpen als lid van de stuurgroep Bondsschuttersfeest Gulpen. Daarna was hij betrokken als lid van het comité van Aanbeveling revitalisering schutterij St. Hubertus Gilde. Tegenwoordig staat hij de vereniging bij met advies en is hijde fotograaf van de vereniging.

Ruim 6 jaar is hij secretaris van de Stichting Vrienden van Oranje. Deze stichting zorgt voor een mooie invulling van Koningsdag in Gulpen. Meerdere jaren de heer Franssen bestuurslid van de personeelsvereniging Arbeidsinspectie Maastricht / Roermond (Pervam)

Jof Wolfs

Leeftijd​​85 jaar
Woonplaats ​​Reijmerstok
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wolfs is een deskundig, punctueel, gedreven en betrokken vrijwilliger. Hij was in 1964 oprichter en voorzitter van Jong Nederland Reijmerstok. Een jaar later werd hijsecretaris/penningmeester van het Parochieel Missiecomité. Dit comité is nog steeds actief. Ongeveer 10 jaar was hij voorzitter van de Parochiale Jeugdraad Reijmerstok. Voor carnavalsvereniging de Poattekiekere uit Reijmerstok was hij onder meer voorzitter en ceremoniemeester.

Hij was voorzitter van de oudervereniging Reijmerstok. Daarna stroomde hij door naar het het bestuur van de Katholieke Schoolvereniging (KSV) in Heerlen waar hij in 1978 bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van het sectiebestuur werd. Dit deed hij tot 1997. Hij vond goed onderwijserg belangrijk.

Ruim 23 jaar tot 2020 was hij vrijwilliger in het Klooster van Wittem, onder andere als suppoost in de Kloosterbibliotheek. Ook was hij actief bij het inrichten, opbouwen en afbreken van de kerststallententoonstelling.

Een andere belangrijke taak is het penningmeesterschap dat hij sinds 1998 van de stichting Beheer gemeenschapsaccommodatie A gen Ing Reijmerstok (voorheen de Ouw Sjoeël) verricht. Tijdens de verbouwing van het gemeenschapshuis A gen Ing heeft hij via fondsen veel middelen weten te werven. Tot slot is hij lid van het Profaan zangkoor Reijmerklank en treedt hij daarmee regelmatig op.

Nicole Lacroix

Leeftijd​​45 jaar
Woonplaats ​​Reijmerstok
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lacroix is een drijvende kracht en ónmisbare schakel in het verenigingsleven van Reijmerstok. Zij was medeoprichter en vervolgens 14 jaar bestuurslid van PV t Greumelke bij haartoenmalige werkgever NORA. Bij Jeugdvereniging De Düvelkes in Reijmerstok was ze ruim 4 jaar bestuurslid en voorzitter.

Op 13 jarige leeftijd startte zij haar muzikale carrière bij fanfare Sint Franciscus Reijmerstok. Ze werdbestuurslid en een paar maanden later aanvaardde ze de functie van secretaris. Verder is mevrouw Lacroix lid van de muziekcommissie. Veel tijd besteedt ze aan het zoeken naar subsidiemogelijkheden en verder verzorgt ze de PR van de fanfare.

Sinds haar toetreding tot het bestuur van de fanfare is ze betrokken bij het evenement ‘De Poorten van Reijmerstok als commissielid en vervult ze vanaf 2016 de functie van voorzitter. Ze is lid vandiverse werkgroepen en ondersteunt de kunstcommissie. Mevrouw Lacroix stelt werkroosters voor vrijwilligers samen en heeft de algehele leiding tijdens de Poortendag.

Sinds 2009 zit ze in het Algemeen Bestuur van gemeenschapshuis A gen Ing Reijmerstok en tegenwoordig als afgevaardigde van de fanfare. Ze was initiatiefneemster van het Kids ProjectReijmerstok dat activiteiten voor kinderen uit Reijmerstok organiseert. Tot slot was ze ambassadeur van het Samen Doen project van de gemeente Gulpen-Wittem en is ze lid van de Selectiecommissie Jongerenlintje.

Jeu Janssens

Leeftijd​​68 jaar
Woonplaats ​​Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Janssens is een drijvende kracht, betrokken en vooral een verbinder. Bijna 40 jaar geleden was de heer Janssen mede-initiatiefnemer van Kindervakantiewerk Epen en werd hij hoofdleider.  Hij is lid van sportclub DDD74 en al zo’n 45 jaar geeft hij invulling aan het penningmeesterschap. Hij is initiator van allerlei activiteiten binnen de vereniging.

Sinds 1983 verricht hij onafgebroken vrijwilligerswerk voor de Parochie H. Paulus Bekering Epen. Hij is lector en voorzitter van de werkgroep gezinsviering. Ook bezorgt hij de communie aan huis bij zieken en bejaarden van de parochie. Verder maakt hij deel uit van de werkgroep Woord- en Communievieringen en is hij voorzitter geweest van het Liturgisch Beraad. Wekelijks begeleidt hijkapelaan Mathoma Alexander uit India met de Nederlands taal.

Handbalvereniging Juliana Epen kon 4 jaar op de heer Janssens rekenen als lid van het Dagelijks Bestuur. Hij heeft in die tijd een grote diversiteit aan werkzaamheden verricht. Hij zingt bij het Gemengd Koor Epen en vervult de functie van penningmeester. Sinds 2017 is hij voorzitter van de stichting Leven naast de Brouwerij en een zeer betrokken coördinator van het Taalcafé. Ook begeleidthij vluchtelingen en coördineert hij het Repaircafé.

Maurice Horbag

Leeftijd​​56 jaar
Woonplaats ​​Wahlwiller
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Horbag is een gedreven en onmisbare schakel in het verenigingsleven van Wahlwiller. Hij woont in het kleine, veelzijdige Wahlwiller en zet zich al heel wat jaren op allerlei fronten belangeloos in voor de lokale gemeenschap. Waaronder voor de Wahlwiller Wijnfeesten, de Luikse Markt en de kermis.

Zo’n 30 jaar geleden werd hij lid van carnavalsvereniging de Boemelaire en een paar jaar later is hij toegetreden tot het bestuur om vervolgens het secretariaat op zich te nemen. Tegenwoordig is hij 2e secretaris (dat is een gedeelde functie). Verder wordt op zijn technisch kennis vaak een beroep gedaan.

Sinds de oprichting in 2002 is hij verbonden aan de stichting Gemeenschapsaccommodatie Wilder Tref. In het begin was hij lid van de Beheerscommissie en 11 jaar geleden nam hij de functie van beheerder op zich. Sindsdien is hij onder meer verantwoordelijk voor onder andere de inkoop, het agendabeheer en draagt hij zorg voor een goed functionerende accommodatie. Indien nodig voert hij zelf reparaties uit. Ook onderhoudt hij de website.

Al heel wat jaren is hij als vrijwilliger betrokken bij de H. Cunibertuskerk en zet hij zich in voor het onderhoud van de kerk en kerkhof. Daarnaast wordt een beroep op hem gedaan wanneer er een stroom- of technische storing is in de kerk.

Jan Nix

Leeftijd​​67 jaar
Woonplaats ​​Wijlre
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Nix wordt omschreven als een verbinder en betrokken vrijwilliger. De heer Nix was in de jaren tachtig voorzitter van tafelvoetbalvereniging de Zoefjes in Wijlre.

32 jaar langs was hij betrokken bij voetbalvereniging Wijlre / SV Geuldal. Onder andere als bestuurs- en redactielid. Ook zorgde hij voor de PR, was hij ceremoniemeester en presentator. De heer Nix was tevens ondersteunend adviseur bij de fusie van VV Wijlre met de Struchter Boys, van waaruit SV Geuldal is opgericht.

De heer Nix is 35 jaar voorzitter van het Gemengd kerkelijk zangkoor. Daarnaast was hij enkele jaren voorzitter van de jubileumwerkgroep. Hij was lid van de werkgroep die de concerten met Wijlre verenigingen organiseerde. Hij verricht verder de PR voor het zangkoor en maakt deel uit van de activiteitenwerkgroep.

Sinds 1990 zet hij zich als vrijwilliger in voor het verenigingsleven in Wijlre. Onder andere als ceremoniemeester bij recepties van verenigingen in Wijlre, maar ook bij verenigingsactiviteiten van onder andere schutterij St. Maternus. Dat doet hij onder meer lid van de jubileumwerkgroep, presentator van de Taptoe en als redactielid. Hij was betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering bij het jubileumfeest 750 jaar van de Parochie Wielder.

De heer Nix speelde 25 jaar voor Sinterklaas / Zwarte Piet op basisschool Op de Tien Bunder in Wijlre. HIj verzorgt rondleidingen in het Klooster van Wittem en hij helpt mee aan de inschrijftafel bij de Nacht der Zielen waar bezoekers intenties kunnen doorgeven.

Hij is lid van het Uitstralingscomité van de gemeente Gulpen-Wittem. Tot slot is hij vrijwilliger en lid van de coördinatiegroep bij de Paus Franciscusgroep Wijlre.

Math Camps

Leeftijd​​81 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Camps is een betrokken en een verbindende vrijwilliger. Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door zijn leven. In de buurtschap Crapoel waar hij 40 jaar heeft gewoond, was hij actief met het organiseren van bijeenkomsten en feestjes die meestal bij hem thuis plaatsvonden. Ook was hij actief bij de jaarlijkse carnavalswagen en deelname aan optocht. Hij bezorgde al die jaren het de Omroeper.

Sinds eind jaren zeventig raakte hij betrokken bij de handbalvereniging van Gulpen. Hij was jarenlang begeleider van jeugdteams en later van het senioren 1 team. Een langere periode was hij bestuurslid,lid van de  activiteitencommissie en sponsorwerver.

5 jaar was hij voorzitter van RK sportvereniging Groenendael (de Del). Onder zijn voorzitterschap in de eerste klasse C kampioen geworden. Tegenwoordig is hij bestuurslid van het Huurdersbelang Cour de Galouppe. Hij is actief lid van de activiteitencommissie en verricht allerlei klusjes. 15 jaar was hij vrijwilliger bij de Bibliotheek van Gulpen-Wittem en verzorgde hij de bezorgservice van boeken naar vier scholen en twee peuterspeelzalen.

Hub Blezer

Leeftijd​​76 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Blezer is een inspirator en betrokken vrijwilliger. Sinds 1971 is hij betrokken als vrijwilliger bij carnavalsvereniging Der Vooseschtoets in Epen. Hij was Prins Carnaval, voorzitter en lid van verschillende jubileumcomités en loopt elk jaar als einzelgänger in de optocht van Epen mee.

In totaal is hij zo’n 30 jaar lid van het Gemengd Zangkoor Epen en de meeste jaren daarvan tevens secretaris. Hij heeft de historie van de vereniging gearchiveerd en er een document van gemaakt. Ook is hij de fotograaf van de vereniging.

Bij Brand Bierbrouwerij was hij medeoprichter van het Mannenkoor en vervulde hij de functie van secretaris. Hij was de oprichter en vervolgens redacteur van het Brand Bier krantje ‘Binnenbrand. Daarbij was hij lid van de Ondernemingsraad. Na zijn pensionering verzorgde hij nog rondleidingen bij brand.

In 1996 is hij medeoprichter van OPEC (Oud Prinsenclub Epen) en daarna vervulde hij meerdere jaren de functie van voorzitter en secretaris. Hij is de animator en organisator van onder ander het jaarlijkse culturele OudPrinsen uitstapje.

Naast het lidmaatschap van Mannenzangvereniging St. Caecilia vervulde de heer Blezer 22 jaar de functie van secretaris. Als secretaris droeg hij ook zorg voor de PR. Hij voorzag de jaarverslagen van hilarische taalkundige humor. Ook voor deze verenging was hij fotograaf.

Hij is lid van Herdenkingscomité gevallen vliegeniers en voornamelijk verantwoordelijk voor de PR en de contacten met het Sophianum en basisschool Witheim in Mechelen.

Yvonne Brounen-Crutzen

Leeftijd​​72 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Brounen-Crutzen is een sociaal en bewogen vrijwilliger. Sinds 2004 is zij vrijwilliger in Hospice Martinus Mechelen. Ze is het liefst op de achtergrond bezig.  Ze verricht alle voorkomende werkzaamheden, maar haar specialiteit is het bakken van wafels voor nieuwe gasten.

Ze verrichtte mantelzorgwerkzaamheden voor haar zieke zus, daarna voor haar vader en vervolgens ook haar moeder. Eerst aan huis en later in Zorgcentrum Langendael, waar ze andere cliënten van de afdeling met ondersteunde werkzaamheden hielp.

Mevrouw Brounen-Crutzen is bestuurslid en voorzitter sinds 2014 van de Ouderen Sociëteit Gulpen-Reijmerstok. Ze neemt het voorzitterschap heel serieus, leidt de bijeenkomsten strak en zorgt samenmet de andere bestuursleden voor het jaarprogramma. Bij de reisjes bewaakt ze alles goed.

Rondom Pasen of Kerstmis zorgt zij er samen met andere bestuursleden voor dat een cadeautje aan huis wordt gebracht bij ieder lid van de Sociëteit. Ook tijdens de corona periode heeft zij zich enorm ingespannen om er toch voor te zorgen dat de leden betrokken bleven bij de Sociëteit.

Loek Brounen

Leeftijd​​77 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Brounen is een drijvende kracht en verbinder, die zijn kennis en kunde vrijwillig inzet voor de samenleving. Maar liefst bijna 54 jaar heeft hij zich ingezet voor het belang van de gemeenschap Vaals en de regio.

Hij was nauw verbonden aan de Woningstichting Vaals (voorganger van het huidige Krijtland Wonen). 22 jaar heeft hij binnen het bestuur van de stichting de functies van lid, penningmeester en secretaris vervuld. Daarna is hij nog eens 20 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen geweest. In die periode heeft hij zich ingezet voor de huurders van de stichting en in bredere zin voor de huisvesting en leefbaarheid van wonen in de gemeente Vaals. Tijdens die jaren zijn veel bouwprojecten gerealiseerd.

Mede door zijn inzet heeft er een samenwerking tussen woningcorporaties plaatsgevonden tussen Vaals, Simpelveld en Wittem. Later sloot Land van Rode uit Kerkrade en Woningvereniging Ubachsover Worms aan. De samenwerking is in 2006 ontmanteld.

Verder was hij mede-initiatiefnemer achter de realisatie van een complete makeover van het centrum van Vaals. Mede door zijn toedoen is ruimschoots aandacht besteed aan de mensen met een lager inkomen. Sinds 2007 is hij secretaris van de Sociëteit Eendracht Gulpen en zorgt hij er onder anderevoor dat er een goed jaarprogramma is met wekelijkse activiteiten.

Met ingang van 2007 is hij voorzitter van de Cliëntenraad Langendael Vaals. Sevagram, waar Langendael deel van uit maakt, kent 17 lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad. Daarnaast is hij  binnen Langedael lid van verschillende werkgroepen. Verder is hij nauw betrokken bij de verbouwing van Langendael. De heer Brounen is sinds 2008 lid van de Centrale Cliëntenraad Sevagram. Hij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Sevagram. Ook namens de CCR zit hij in meerdere werkgroepen.

Sinds 2013 is hij voorzitter van de stichting Turbine Vaals. Dit is een pilotproject waarbij de Provincie Limburg en de gemeente Vaals samenwerken. Het doel is onder andere de kwaliteit en leefbaarheid van het centrum van Vaals te verbeteren.

Jan Hacking

Leeftijd​​69 jaar
Woonplaats ​​Gulpen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hacking is een verenigingsman pur sang met een grote inzet voor wandelsport. Voor WSV de Veldlopers is de heer Hacking organisator en kartrekker van de Midweekwandeltocht voorwandelingen van 5, 10 en 15 kilometer. Ook was hij betrokken bij de organisatie van de jeugdavondvierdaagse van basisschool de Triangel die meerdere jaren plaatsvond. Hij is erevoorzitter van WSV de Veldlopers Gulpen. De heer Hacking is vanaf de eerste editie van de Nacht van Gulpen in 1978 lid van het organisatiecomité. Hij gaf 20 jaar invulling aan de functie van secretaris. Vanaf 2021 is hij hoofd verzorging. De heer Hacking is belastingconsulent voor F.N.V. Limburg. Hij verzorgtopleidingen voor leden van de vakbond en vult belastingformulieren in. Drie keer was hij als secretaris betrokken bij de voorbereidingen voor de feestelijkheden van het carnavalsjubileum van jeugdcarnavalsvereniging de Gaarekiekerkes uit Gulpen. Sinds 2009 is hij lid van het optochtcomité van carnavalsvereniging de Gaarekiekere. Ook andere verenigingen binnen de gemeenschap Gulpen maken bij evenementen gebruik van deze vrijwillige diensten. De heer Hacking was in 2010 Prins Jan V van het Gaarekiekereriek. 9 jaar was hij lid van de Stichting Limburg AlAaf die de Groeëte GulpenerVastelaoves organiseert.

Hij was het aanspreekpunt van de terreincommissie. De heer Hacking verrichtte en verricht voor de Nederlandse Wandelsport Bond (KWbN) veel inspanningen op regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Bij de KNwB zijn ruim 52.000 leden en 990 leden-organisaties (stichtingen en verenigingen) aangesloten. 13 jaar was de heer Hacking secretaris van de LWB (Limburgse Wandelbond). Hij was 3 jaar secretaris binnen het hoofdbestuur NWB (Nederlandse Wandelsport Bond). n van de voorlopers van de landelijke organisatie KWbN. Hij was 1 jaar lid van Stuurgroep KNBLO-NL-NWB. Hij was 1 jaar kwartiermaker namens de NWB voor het nieuwe landelijk bestuur KWbN. 2 jaar was hij lid van de landelijke Ledenraad. 9 jaar was hij commissielid Sectie Lange Afstand (rechtsvoorganger van ’t huidige Team Lange Afstand). Sinds 4 jaar is hij actief als bestuurslid van het Team Lange Afstand. 2 jaar was de heer Hacking voorzitter van de KWbN regio Limburg. Nadien neemt hij deel aan het vrijwilligersoverleg van de Regio Limburg. Hij was nauw betrokken bij de overleggen met de Belgische Bond VVRS en na de fusies bij de Wandelsport Vlaanderen. Voor deze inzet ontving hij de gouden palm van de toenmalige Bond VVRS. Tot 2020 was hijvertegenwoordiger namens de verenigingen van Gulpen in het gemeenschapshuis ’t Gulper Hoes. 2 jaren maakte hij deel uit van de gezamenlijke cliëntenraad voor de Participatiewet voor Maastricht en Heuvelland. Sinds 2017 controleert hij als vrijwilliger zo’n 20 wandelroutes per jaar voor Visit Zuid-Limburg. Al 5 jaar is hij secretaris binnen het bestuur van de Openbare Bibliotheek Gulpen. Hij isvrijwilliger voor speeltuin t Weijke aan de Rosgats in Gulpen en helpt mee met het onderhoud daarvan. Sinds een aantal jaren is hij vrijwillig chauffeur van de stichting Buurtbusproject Valkenburg-Margraten dat het openbaar vervoer verricht van het traject tussen Eijsden en Meerssen.

Anya Niewierra

Leeftijd​​58 jaar
Woonplaats ​​Mechelen
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Niewierra is een inspiratiebron en groots ambassadeur voor het toeristisch-recreatief Zuid-Limburg. Mevrouw Niewierra is sinds 1993 directeur van respectievelijk VVV het Geuldal, de oudste VVV van Nederland. Na de fusie werd zij directeur van VVV Valkenburg en Mergelland, gevolgd dooralgemeen directeur van VVV Zuid-Limburg dat de handelsnaam Visit Zuid-Limburg draagt. Als directeur heeft zij haar sporen meer dan verdiend.

Zo heeft zij ervoor gezorgd dat alle lokale VVV’s in Zuid- Limburg (met uitzondering van Maastricht) zijn gefuseerd tot één organisatie en heeft ze deze uitgebouwd tot een krachtige, professionele organisatie met hét toeristisch kenniscentrum van Zuid-Limburg. Als verantwoordelijke en kartrekkerheeft zij een bijdrage geleverd aan grote successen en gebeurtenissen binnen de regio. Zoals:

in 2010 de viering van het 125-jarig jubileum waarbij Koningin Beatrix aanwezig was;
een speciale vermelding door de Europese Commissie in 2016 vanwege het trekkerswerk binnen European Indicator System for Sustainable Tourism (ETIS);
Parkstad Limburg won in 2016 de WTTC Award Tourism for Tomorrow met een bidbook van VisitZuid-Limburg;
een 2e prijs binnen de categorie religieus toerisme in 2018 bij de European Cultural Tourism Award.

Mevrouw Niewierra neemt deel aan tientallen stuur- en werkgroepen, commissies en platforms in Zuid-Limburg, de Euregio, Nederland en op internationaal niveau. Ze brengt partijen samen. Ze richtte onder meer in 2003 de Samenwerkende VVV’s Limburg (SVL) op. Ze heeft zich op landelijk niveau ingezet als lid van het bestuur van VVV Nederland. Mevrouw Niewierra is lid van het Kennisnetwerk Destinatie VVV Nederland. Dit is een netwerk van, voor en door professionals van 65 destinatiemanagement organisaties. 10 jaar was ze lid van de Adviesraad van het IVN Consulentschap Limburg en betrokken bij de totstandkoming van een Nationaal Landschap Zuid-Limburg. In 2010 is ze toegetreden tot de Raad van Advies van IVN Limburg. Deze Raad adviseert de regiodirecteur van het IVN.

13 jaar was ze lid van de Raad van Commissarissen van NV Vrijetijdscentrum Gulpen. In het Vrijetijdscentrum waren het Subtropisch zwembad Mosaqua, de sporthallen van scholengemeenschap Mosaqua en ontmoetingscentrum Timpaan ondergebracht.

Gedurende 5 jaren was ze lid van de Adviesraad project Nationaal Landschap Zuid Limburg en vertegenwoordigde de toeristisch-recreatieve belangen in het Bestuurlijk Overleg van de Provincie. Daarbij zette ze zich vooral in voor een Green Destination in deze regio.

Mevrouw Niewierra wordt gezien als de grondlegger van de stichting Bezin in Limburg. Zij is later de medeoprichter en bestuurslid, gedurende 6 jaar. Haar inzet zorgde voor een belangrijke financiële impuls inclusief Belgische en Duitse partners. Daarnaast is ze ook internationaal actief in diverse netwerken. Zij werd in 2012 de eerste president van European Destinations of Excellence (EDEN). Dit is een samenwerkingsverband van toeristische bestemmingen over de wereld.

Verder is ze sinds 2014 bestuurslid, en later lid van de Raad van Bestuur, van NECSTouR (Brussel). NECSTouR is een netwerk van 41 Europese regio’s van 20 verschillende Europese landen voor toerisme én is het adviesorgaan van de Europese commissie. Als lid van de Raad van Bestuur heeftze 2 projectvoorstellen voor EU projecten succesvol ingediend. In 2019 ontving ze hiervoor de titel ‘NECSTouR Ambassador.

In 2015 is ze medeoprichter en vervolgens voorzitter van het directieteam van de stichting Hart van Europa (transnationale VVV). Dat is de Europese VVV voor de Provincie Luik (B), Provincie Belgisch Limburg (B) en Zuid Limburg.

Ze is auteur van spannende boeken voor een breed lezerspubliek. Ze heeft 4 boeken geschreven en won onder andere de Thrillzone Award voor beste Nederlandse thriller.