Afgelopen donderdag werd een symbolische motie door Pro ingediend om eenmalig 1000,- euro aan de Voedselbank te doneren. Daar kunnen wij uiteraard niets op tegen hebben, want het is hard nodig. Desondanks lost dit het structurele probleem niet op. Zo werd ook bevestig door wethouder van der Kleij van Pro. Wij hebben het College dan ook verzocht om op korte termijn met een structurele oplossing te komen. De wethouder heeft toegezegd actie te ondernemen en wij wachten de uitkomsten met belangstelling af.