De bewoners van Wijlre en in het bijzonder de buurtbewoners van Stokhem ervaren al geruimste tijd behoorlijke overlast van de bezoekers aan het prachtige kasteel Wijlre. Deze overlast wordt veroorzaakt door de bezoekers die hun auto parkeren in het weekend bij activiteiten op en/of nabij kasteel Wijlre. Net voor Stokhem, op de Kasteelwijlreweg staan auto’s geparkeerd over de gehele lengte van de weg, in de berm en soms zelf half op de weg. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties waardoor geen twee voertuigen meer gelijktijdig elkaar kunnen passeren. Een bijkomend effect is dat de berm naast de weg volledig wordt vernield.

Daarnaast constateren wij dat de parkeerplaats bij de Kwakkerpool bij een beetje slecht weer niet meer gebruikt kan worden omdat deze ontzettend modderig wordt. Dit betekent dat de ondergrond van de parkeerplaats om onderhoud vraagt. Tot slot merken de hulpdiensten op dat het voor hun bijna onmogelijk is om nog doorgang te vinden richting Stokhem. Dit betekent dat in het geval van een calamiteit/oproep zij niet ter plaatse kunnen komen.

Wij hebben het college hierover de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bekend met de parkeeroverlast rondom kasteel Wijlre en de door buurtbewoners en hulpdiensten geuite signalen?
  2. Bent u het met ons eens dat het langs de weg parkeren van deze voertuigen leidt tot een gevaarlijke situatie en onnodige overlast?
  3. Treedt u handhavend op op de Kasteelwijlreweg in de weekenden?
  4. Zo ja, welke resultaten levert dit op?
  5. Zo nee, bent u bereid om alsnog handhavend te gaan optreden?
  6. Bent u bereid om de parkeersituatie ter plaatse te bekijken en alternatieven aan te geven zoals: nabij de visvijvers en het voetbalveld?
  7. Wanneer wordt de parkeerplaats bij de Kwakkerpool van onderhoud voorzien?

 

Robbert Dautzenberg                                                                                  Frank Essers

 

Fractievoorzitter                                                                                         Burgerfractielid