Ruim twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen behandelen we vandaag het coalitieprogramma van de fracties Balans en Pro en de voordracht van het nieuwe college.

Voordat wij ingaan op het voorliggend coalitieprogramma, willen wij allereerst onze coalitiepartner van de afgelopen 8 jaar, het CDA bedanken voor de zeer constructieve samenwerking, waardoor we onze coalitieprogramma’s, voor vrijwel 100% hebben gerealiseerd. Daarbij spreken wij dank uit aan de wethouders Philip Laheij en Piet Franssen voor hun ontiegelijk grote inspanningen de afgelopen jaren om onze ambitieuze programma’s te realiseren maar ook voor de gezonde financiële situatie waarin zij de Gemeente Gulpen-Wittem hebben achtergelaten. Nooit eerder stond de Gemeente er financieel zo goed voor. De Algemene reserve was nog nooit zo hoog !

Voorzitter, wij vinden het jammer dat de gesprekken over een raadsbrede coalitie, waarin alle vier de partijen aan de slag konden voor deze gemeente, niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Kijken wij naar het voorliggend coalitieprogramma, dan spreken wij daarover onze teleurstelling uit. Een zeer mager en weinig ambitieus programma, dat zich hult in onduidelijkheden en algemeenheden, waardoor vrijwel niemand weet waar we de komende jaren aan toe zijn. Als dit wordt verstaan onder ‘ het wordt anders’ , dan zal het een ware zoektocht worden om ons Gulpen-Wittem bestuurbaar te houden. Het handboek voor deze nieuwe coalitie biedt ook nog niet echt een uitkomst, maar goed we zullen het  bij het beoordelen van uw daden “ bij de hand houden”

Voorzitter, Fractie Franssen is de verkiezingen in gegaan onder het motto “ alles is gezondheid” en dit zal ook ons toetsingskader zijn de komende jaren om deze coalitie te beoordelen op hun voorstellen en daden. En ja voorzitter, de term ‘positieve gezondheid’  wordt slechts één keer genoemd in het akkoord, helaas blijft het daar bij. Het is volledig onduidelijk welke ambities deze coalitie heeft op het vlak van positieve gezondheid, hoe ze dit waarborgen en hoe we deze gemeente in alle opzichten gezond houden. Gezonde inwoners, Gezonde financiën, Gezonde verenigingen, Gezonde omgeving. Het blijft een groot raadsel… Om het nieuwe college op weg te helpen dienen wij (samen met het CDA) een motie in om bij alle raadsvoorstellen een afwegingskader toe te voegen, waarin beschreven wordt hoe dit voorstel bijdraagt aan Gezondheid. Zo dient u er in elk geval bij elk raadsvoorstel, bewust bij stil te staan.

De beoogde coalitiepartijen keken de afgelopen periode altijd graag naar ‘ de toekomst’. Ook wij nemen een kijkje in de toekomst. Hoe staat Gulpen-Wittem er over vier jaar voor, zijn we daadwerkelijk in alle opzichten een gezonde gemeente? Of zijn we een stilstaand gebied geworden.? Als we de partijprogramma’s mogen geloven, wordt alles anders, geen agrarische uitbreidingen, geen prioriteit voor economische ontwikkelingen, maar alle aandacht en focus op rust, stilte en de hand op de knip.

Kijken we echter naar het coalitieprogramma dan komt daar weinig van terug,. Veel wordt ‘ heroverwogen of een informatieronde vindt plaats’ een begrip dat in de praktijk aanduid: we willen er eigenlijk toch mee aan de slag . Nieuwe beleidskaders worden voorgesteld en investeringen  worden niet uit de weg gegaan, is dat wat u bedoelt met

“het wordt anders?” Of is de conclusie de oude coalitie had het nog niet zo slecht voor elkaar in onze gemeente? Want in uw coalitieprogramma komt “aansluiten op al lopende ontwikkelingen” het vaakst voor! Hoezo ‘het wordt anders’?

Aan budget heeft de nieuwe coalitie in elk geval geen gebrek, de rijksuitkeringen nemen toe, waardoor de Big Spenders aan de slag kunnen en de belofte om niet aan de spaarrekening te komen gestand kan worden gedaan, zonder enige inspanning. Dit met dank aan de vorige Coalitie !Dat financiën de topprioriteit van deze nieuwe coalitie is, dat is wel duidelijk. De topprioriteit is in elk geval, hoe komen we van de Hondenbelasting af? En die hondenbelasting is opeens een belemmering voor onze gezondheid..

Dan de nieuwe coalitie. Kijken we naar de beoogde collegesamenstelling,  dan is er op een aantal onderdelen een onbegrijpelijke voorzet.

PRO verwoordde het heel duidelijk. We hebben heel lang, ja echt heel lang gezocht naar de geschikte kandidaat en die hebben we gevonden. De beoogde wethouder gaf in de krant aan hoelang die zoektocht van PRO is geweest, ongeveer twee weken. Geluk? Toeval? Of echt een lange zoektocht naar een wethouder die in elk geval weet, hoe financieel beleid en transparantie in dossiers níet moet worden gevoerd, want daar is hij in de vorige gemeenten maar liefst twee maal voor vertrokken.

En ondanks het feit dat hij van mening was dat het ambtelijk apparaat de schuld was van zijn val, blijft hij toch vertrouwen houden in het ambtelijk apparaat. Want anders zou je deze uitdaging geen derde maal aangaan.

Fractie Franssen zal de gang van deze wethouder op het vlak van financiën en omgang met het ambtelijke apparaat in elk geval nauwlettend volgen en we hopen dat de bekende uitdrukking ‘een ezel stoot ……’ niet uit de stal hoeft te worden gehaald. Maar volgens Pro hebben zij wel de ideale kandidaat binnengehaald. Iemand die volgens hen wel de weg naar het provinciehuis weet te bewandelen en er niet zonder lege handen naar buiten loopt. Wij betwijfelen dit, maar laten ons verrassen en hopen op vele miljoenen subsidies. Iets wat de vorige coalitie in elk geval wel met veel succes heeft gerealiseerd.

Wat valt ons verder op?

In dit beoogde college ontbreken twee ambitieuze kandidaten. Bij Balans was het hartstikke duidelijk. Ingeborg Leurs werd wethouder, zo brachten zij vol trots daar buiten. Dat was op zich al een verrassing, want, toen Frans Derksen vorig jaar overstapte was zijn reden helder: bij Balans kan ik wethouder worden. Dat was dus kandidaat nummer 2. Verbaast zijn wij dan ook dat er geen jonge dame, geen ambitieuze Frans, maar kandidaat nummer 3 uit de hoge hoed wordt getoverd en Jos Last als wethouder wordt voorgedragen. Ervaring op zijn portefeuille, dat heeft hij gelukkig wel, maar een transparant en open proces naar de inwoners toe rondom zijn voordracht, daar hebben we onze twijfels over…

Dat het college de ruimte krijgt om aan het werk te gaan, dat is duidelijk. Waar de voorkeur van Balans en Pro uitging naar 3 parttime wethouders, komen er nu 3 fulltime wethouders en een fulltime Burgemeester, ook dat heeft uiteraard financiële consequenties voor onze inwoners. Hoezo ‘de hand op de knip’?

Maar nog meer maken wij ons zorgen om onze Burgemeester. Heeft ze straks nog wel iets te doen? Kan ze haar ei nog wel kwijt of gaat ze onze regisseurs op zelfsturing dagelijks vergezellen. Dat zou dan toch zeker haaks staan op “loslaten”.

Voorzitter, we zullen ons verhaal afronden, zodat deze nieuwe coalitie aan de slag kan. Fractie Franssen zal zoals altijd voorstellen een eerlijke kans geven. De basis van ons toetsingskader is nu bij u bekend.