Fractievoorzitter Robbert Dautzenberg: als we deze trend over heel 2018 kunnen voortzetten, kunnen we samen met onze inwoners de achterstand op het vlak van afvalscheiding omzetten in een duurzame voorsprong! Daarnaast houden onze inwoners een mooie cent over in hun portemonnee. Vandaag werden de cijfers over het eerste kwartaal gepresenteerd: afval scheiden, loont!

Sinds 1 januari 2018 wordt in onze gemeente afgerekend per (volle) container restafval in plaats van een vast bedrag per jaar. Het restafval is over het eerste kwartaal gedaald met 48% en de gescheiden afvalstromen: PMD, Glas en Plastic (PMD) zijn gestegen. Fractie Franssen is zeer tevreden met deze eerste tussenstand, wat laat zien dat onze inwoners hun afval(scheiden) serieus nemen. Wel vragen wij opnieuw aandacht voor het volgen van het aantal keren dat afval- en grofvuil wordt gedumpt.