Gisteren heeft de gemeenteraad unaniem besloten om de aankoop van de woning in Partij (oude Heirbaan 9) door te zetten. Onze fractie heeft in het verleden via artikel 37 vragen voor deze oplossing gevraagd en het onderzoek wat voor ligt, alsmede de positieve signalen uit de zelfsturing in Partij die wij ontvangen, bevestigen die keuze. Wij snappen dat de weg die bewandeld is wellicht niet de meest zuivere weg is, maar wij denken dat met de aankoop dit pand stappen kunnen worden gezet. Daarnaast hebben wij samen met het CDA een motie ingediend (en aangenomen) om de inwoners, ondernemers en belanghebbenden actief te betrekken bij de planontwikkeling. en de voorkeurslocatie als uitgangspunt te nemen. Als wij dit nu niet doen, dan vrezen wij dat de kern Partij nog langer verstoken gaat blijven van een parkeerlocatie en dorpsplein. Uiterlijk in november moet de Raad een voorstel ontvangen voor de realisatie en financiering van het Dorpsplein in Partij.

Klik hier voor ons voorstel.