Recent heeft Fractie Franssen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de buurt Wienberg en het groene hart. Het College heeft toegezegd een tiental extra parkeervakken aan te leggen in de buurt Wienberg. Daarnaast volgt er op korte termijn een ondergrondse glascontainer (Door RD4).

Fractie Franssen stelde ook vragen of het mogelijk was om een extra speeltoestel in het groene hart te plaatsen. Het College houdt hier vooralsnog vast aan het aanleggen van een speeltuin de Wienberg (dorpsrand), omdat anders de provinciale subsidie in gevaar komt. Wel komt er een speeltoestel, een jeu-de boulesbaan en zijn er fitnesstoestellen geplaatst.

Tot slot gaat er strikter en vaker gehandhaafd worden om een vrije doorgang in de Malleziep voor de brandweer te behouden. Dit naar aanleiding van klachten door diverse buurtbewoners.