Op donderdagavond 17 december 2015 heeft een meerderheid (Fractie Franssen en CDA) van de gemeenteraad het historische besluit genomen om de schandvlek: het voormalig (afgebrand)panoramarestaurant, het (verwoekerde) dierenpark en de bijbehorende parkeerplaats op de Gulpberberg aan te kopen. Een mijlpaal voor de Fractie Franssen, dat na bijna 40 jaar strijd, de puist op de Gulperberg eindelijk opgeruimd kan worden en er hier weer een prachtig stuk natuur gerealiseerd zal worden.

Daarnaast wordt hiermee ook uitvoering gegeven aan de raadsbreed gedragen gebiedsvisie voor de her- en opwaardering van de Gulperberg. Deze stap is volgens ons een absolute must en deze aankoop is impliciet verbonden aan het ontstaan en geschiedenis van onze fractie. Tevens is dit ook de stap waarmee wij op termijn de puist, zoals wethouder Bormans die in het verleden noemde, kunnen opruimen.

GroenLinks en Balans betoogden dat er geen visie is en dat men wil wachten met aankoop vooraleer er een visie is. Voor de Fractie Franssen gaat de visie parallel met de aankoop van dit probleemstuk op de Gulperberg. Als wij op termijn überhaupt iets willen realiseren of wijzigen is het in bezit hebben van voornoemde locaties een randvoorwaarde, hier is het gehele probleem immers ontstaan!

Bovendien snappen wij het tempo waarmee gehandeld wordt, want onze fractie kan haar kiezers niet uitleggen dat wij wachten op een visie en daarmee mogelijkerwijs 100.000 euro meer moeten uitgeven. Dat is en blijft onbespreekbaar voor onze fractie en wij steunen dit voorstel dan ook.