Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 werd het mantelzorgcompliment voor 2015 behandeld. Daarnaast deden de Fractie Franssen, CDA en Balans voorstellen om ook het mantelzorgcompliment voor 2016 te behouden. Deze oproep werd raadsbreed gesteund, waardoor onze motie werd ingetrokken.

Voor onze fractie is het behouden van het mantelzorgcompliment van groot belang. Door de bezuinigingen van het Rijk wordt er steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Deze mantelzorgers spelen dan ook een belangrijke rol bij het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden.

Het verschil met professionele zorg is dat deze mantelzorg langdurig en geheel vrijwillig plaatsvindt. Hierdoor zijn onze mantelzorgers van onschatbare waarde binnen de maatschappij en daarom verdienen zij een mantelzorgcompliment. Dit compliment wordt tot en met 2015 uitgekeerd in een geldbedrag.

Voor onze fractie staat het compliment en niet de vorm waarin voorop. De regionale samenwerking voor dit compliment komt nu dichterbij, waardoor er naar brede mogelijkheden moet worden gekeken hoe dit mantelzorgcompliment in 2016 en verder wordt uitgekeerd. Een voorbeeld is een vouchersysteem, waarbij ook lokale ondernemers een rol kunnen spelen.

Laten wij voorop stellen dat:

  • het mantelzorgcompliment moet blijven bestaan;
  • De gemeente onderzoekt wat de beste optie is om het mantelzorgcompliment voor 2016 en verder in te vullen.
  • Bij dit onderzoek de lokale ondernemers te betrekken