Jolanda Brouwers is mijn naam en ik woon samen met mijn twee dochtertjes van 2 en 5 jaar in Ingber. Op dit moment werk ik voor UWV WERKbedrijf. Ik ben daar Mentor en mijn voornaamste taken zijn het coachen van adviseurs op houding en gedrag en het geven van trainingen en intervisie in dit verband. Daarnaast ben ik voorzitter van de Kerngroep zelfsturing Ingber-De Hut. Met deze kerngroep proberen wij een zelfsturing op te richten die nadrukkelijk streeft naar een dorp waarin zowel bewoners, bezoekers, als ook ondernemers zich prettig voelen. Ook ben ik sinds enkele maanden burgerfractielid van en voor de Fractie Franssen. Ik heb gekozen voor de Fractie Franssen, omdat het een lokale groepering is die zich volledig kan concentreren op de Gemeente Gulpen-Wittem en in hun standpunten en keuzes, niet gehinderd wordt door landelijke opvattingen. De tijden zijn spannend en roerig met de veranderingen die er op het sociaal maatschappelijke vlak plaatsvinden. Graag wil ik als betrokken inwoner van de mooiste gemeente van Nederland mijn steentje bijdragen om er zorg voor te dragen dat wij als gemeente en gemeenschap deze veranderingen op een sociale EN verantwoorde wijze dragen en opvangen.