Raadslid Jo Nix: Voor ons ligt de vraag of wij een keuze kunnen maken voor een scenario voor de gebiedsvisie Gulperberg. Deze vraag en de keuze die wij maken heeft binnen onze fractie, maar zeker ook de gemeenschap van Gulpen een hoop stof doen opwaaien. Stof die niet alleen van deze tijd is, maar impliciet verbonden is met de geschiedenis van onze fractie. Zoals velen onder u weten was één van de speerpunten bij oprichting van onze fractie, geen bebouwing op de hellingen van de Gulperberg. Een speerpunt waar wij nog altijd voor staan.

Toen wij als raad de keuze maakten om te komen tot een gebiedsvisie lag er een roerig voortraject aan ten grondslag. Een traject waar ik niet al te lang bij stil wil staan. Onze fractie heeft zich altijd terughoudend opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen, wij waren ook onaangenaam verrast toen Center Parcs zich plotseling terugtrok en de nodige commotie en roering al was ontstaan. Commotie met een behoorlijke nasleep.

Als wij nu naar de ontstane situatie kijken en daarbij de resultaten betrekken van het onderzoek, enquêtes, maar ook de meningen die wij te pas en te onpas van bewoners van ons dorp horen dan zijn wij als fractie klip en klaar. Wij willen geen bebouwing in de helling van de Gulperberg. Onze fractie heeft zich altijd hiertegen verzet en zal dit ook blijven doen.

Onze fractie stelt voor om de Camping op de huidige locatie te handhaven en kwalitatieve ontwikkelingen met betrekking tot de camping toe te juichen, maar een verdere uitbreiding van de camping in de helling is voor ons onbespreekbaar. Wat voor ons wel bespreekbaar is een kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingen richting het plateau. Hetgeen betekent dat er een verschuiving uit de helling richting plateau vindt, maar dit dient beperkt en kwalitatief hoogwaardig te geschieden. Wij zijn er zeker geen voorstander van om in de gehele helling in te gaan breken en alles op de kop te zetten. Daarboven komt ook nog eens dat wij alleen dan tot actie willen overgaan als er concrete interesse van partijen ligt. Concreetheid in die mate dat er voorlopige koopcontracten en ontwikkelpartijen liggen. Voor vage luchtballontjes passen wij als fractie.

Voor wat betreft het afgebrande restaurant juichen wij de ontwikkelingen die er liggen, namelijk het welness hotel, toe. Het restaurant in huidige vorm is een aanfluiting en het oude dierenpark is dringend aan een opknapbeurt toe. Wij vinden dat er met de ondernemer in overleg moet worden getreden hoe hij zijn kleinschalige plannen kan realiseren en een kwalitatief hoogwaardig element kan toevoegen. Let wel ook hier zijn klip en klaar, kleinschalig en kwalitatief hoogwaardig. Als dit overigens betekent dat er een beperkte uitbreiding nodig is, dan gaan wij hier in mee. Voor massatoerisme is voor ons geen plaats.

Voorzitter als ik het moet samen vatten dan kiezen wij voor een nul-scenario, waarbij de eerder gemaakte opmerkingen worden meegenomen. Wij waken voor verrommeling en massatoerisme, maar zetten op kwalitatief hoogwaardig.