Fractie Franssen heeft enige tijd geleden samen met het CDA vragen gesteld omtrent de aanleg van een glasvezelnetwerk in Gulpen-Wittem. In de beantwoording van het College valt te lezen dat de leveranciers van glasvezel op dit moment weinig potentie zien in de aanleg van dit netwerk, behoudens de kernen Gulpen- en Wijlre. Dit komt mede door het omvangrijk buitengebied dat hiervoor aangesloten dient te worden. Een aantal omringende gemeenten heeft wel de schop de grond in gekregen. Het College wil nu proberen gezamenlijk op te trekken met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten om voor het totale gebied de aanleg van glasvezel nodig te maken.

Onze Fractie is gezien deze beantwoording van mening dat er nog veel moet gebeuren, maar wel druk en vaart achter de aanleg van dit netwerk moet worden gelegd om onze regio een goede economische impuls te geven. Momenteel bekijkt onze fractie op welke manier de politieke steun voor de aanleg van glasvezel vergroot kan worden en op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan de beantwoording van onze vragen. De volledige beantwoording is bijgevoegd.

 Glasvezelnetwerk