Sittard/Gulpen-Wittem, 30 november 2010 – De werkzaamheden ter voorkoming van water- en modderoverlast zijn in Beutenaken afgerond. Het riviertje de Gulp is over een lengte van 20 meter verbreed, de Slenakerweg is aangepast en er is een nieuwe voetgangersbrug aangelegd. Gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Roer en Overmaas hebben hierin samengewerkt.

Voorheen stroomde bij hevige regenval het hemelwater uit het omringende landelijk gebied en – bij hoog water – uit de Gulp, via de weg richting de woningen aan de Slenakerweg, ter hoogte van de voorde (doorwaadbare plaats) bij de Gulp. Om dit tegen te gaan, is het wegprofiel van de Slenakerweg aangepast. De weg is ‘op z’n kant gelegd’. Water uit het landelijk gebied wordt daardoor direct naar de Gulp geleid en kan de verderop gelegen woningen niet meer bereiken. Door verbreding van de Gulp kan het riviertje deze extra toestroom van water goed aan. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat problemen van water- en modderoverlast bij woningen aan de Slenakerweg worden opgelost.

Waterschap Roer en Overmaas heeft in totaal ca. 80.000 euro bijgedragen aan de uitvoeringswerkzaamheden. De gemeente Gulpen-Wittem financierde eveneens ca.80.000 euro voor het aanpassen van het rioleringsstelsel en de reconstructie van de weg ter plekke. Deze voorziening maakt onderdeel uit van het totale plan ‘Reconstructie Slenakerweg’.

Waterschap Roer en Overmaas zorgt voor droge voeten, voldoende en schoon water in Zuid- en Midden-Limburg. Voor meer informatie: www.overmaas.nl