Fractie Franssen, CDA, Balans en PvdA zijn niet tevreden over de huidige evaluatie van de dorpsbouwmeester. Derhalve kiezen wij ervoor om het contract niet met een jaar maar met een halfjaar te verlengen. In dit halfjaar willen wij een goede evaluatie ontvangen met daarin de reacties van burgers en niet van ambtenaren over het functioneren van de dorpsbouwmeester. Daarnaast moet worden gekeken of de huidige kaders voor de dorpsbouwmeester voldoende zijn en wat eventuele andere methoden zijn voor het instituut dorpsbouwmeester waarbij ook nadrukkelijk naar de samenwerking met Vaals en valkenburg a/d Geul gekeken moet worden. Op 18 november 2010 zal de Raad besluiten of het contract wel of niet  voor een volgende periode verlengd wordt.