Maja Matosevic stapt uit de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Het raadslid van de Fractie Balans laat haar collega’s per brief weten vorige week te zijn verhuisd naar Maastricht. Volgens de Gemeentewet voldoet zij daarmee niet meer aan de vereisten voor het raadslidmaatschap. In de brief geeft zij aan al per 26 februari te zijn ingeschreven in Maastricht en officieel dus ook al volgens die datum dit bekend had moeten maken. Door tussenkomst van de burgemeester heeft de Raad vandaag deze brief ontvangen. Toch staat Maja Matosevic, die tot voor kort in Mechelen woonde op de vijfde plaats op de kieslijst van Balans. Een vreemd geval. Fractie Franssen vindt het jammer dat het kundig, jeugdig raadslid de gemeenteraad verlaat, maar wenst haar alle geluk toe in Maastricht. Op 11 maart zal zij afscheid nemen en de nieuwe gemeenteraad begroeten.