Drie jaar lang hebben we een broedende kip met de gouden eieren zoals oud wethouder Verhoeven (PvdA) zichzelf noemde niet mogen storen. Dure adviseurs zijn over de vloer geweest, honderden gesprekken hebben plaatsgevonden en velen werden telkens gerustgesteld. Een forse recessie bracht een Zuidwester met zich mee en de wethouder vetrok helaas zonder resultaat. De nieuwe coalitie bestaande uit Brants, Franssen en CDA heeft in de periode december – januari zelf een aangepast accommodatiebeleid geschreven. Een beleidsvoorstel dat door ruim 95% van de verenigingen gedragen wordt. Dit hebben wij samen met de verenigingen gedaan op basis van gelijkwaardigheid.

De fractie Groen! was ronduit lovend over het initiatiefvoorstel en heeft met enkele wijzigingen die de coalitie van harte ondersteunde ingestemd met het voorstel. Want na 10 jaar was het toch echt wel genoeg geweest.

GroenLinks kon zich vinden in het voorstel, maar wilde toch de financiële aspecten verder inzichtelijk hebben. Een onderbouwde uitleg van de coalitie kon hun niet overtuigen vandaag in te stemmen, omdat de gevolgen anders niet te overzien zouden zijn. Wel betreuren zij dat er geen RTG is geweest wegens de hoge tijdsdruk.

De PvdA sprak waardering uit voor het werk van de coalitie, maar spreekt ervan dat de betaler niet gehoord zou zijn. Zij kwamen met maar liefst 15 amendement die er toe zouden leiden dat het oude voorstel van hun eigen oud wethouder gehandhaafd zou worden en er op termijn alsnog een sportcomplex in Partij moest komen zodat andere locaties opgedoekt kunnen worden. Iets wat zowel de coalitie als ook GroenLinks, Groen en Balans niet zagen zitten.

De huidige coalitie is echter niet bang om beslissingen te nemen en zwarte Piet te zijn, nadat Sinterklaas vertrokken is. Wij durven druk te leggen op de nieuwe Raad en willen in de toekomst een solide basis hebben voor samenwerking met andere gemeenten niet jaren blijven aanmodderen met onafgemaakte zaken.

Na een reeks van afwegingen heeft de gemeenterad uiteindelijk toch besloten om FC Gulpen te voorzien van een kunstgrasveld, met de mogelijkheden dat hier ook de scholen (met name het Sophianum) gebruik van kunnen maken.

Daarnaast zal er voor de zomer van 2010 onderzoek gedaan moeten worden naar de concentratie van de tennisverenigingen op een locatie en het verplaatsen van de handbalverenigingen naar de binnensportaccommodaties. Dat op verzoek van deze verenigingen, waarmee een groot aantal onkosten gespaard kunnen worden. Dat is rede te meer om nu te besluiten, omdat de gemeente anders kosten gaat maken die later onnodig zouden zijn geweest.

Om de fractie Groen! tegemoet te komen in er ingestemd met de mogelijkheid dat verenigingen bij zelfwerkzaamheid 50% van de bespaarde kosten vergoed zullen krijgen als stimulans voor zelfwerkzaamheid.

Het voorstel is uitendelijk aangenomen met een meerderheid van Brants, Franssen, CDA en Groen! Het  aanleggen van een kunstgrasveld voor FC Gulpen werd raadsbreed gedragen.