Nieuwe wethouder Piet Franssen heeft het goed begrepen en snel aangepakt. Dat waren de woorden van de gemeenteraad die sprake van goede aanpassingen in het voorstel. De onduidelijkheid die er twee weken geleden nog inzat is al stukken verminderd aldus CDA en PvdA. Wethouder Franssen van onze fractie wil vooral goed communiceren met de burgers. Daarvoor vindt een voorzetting plaats van de huisbezoeken. We gaan naar de mensen toe om ze te helpen met zorg en administratie. Ook wil hij nog onderzoeken of bij de uitval van “eigen hulp” bij ziekte voor vervanging kan worden gezorgd, iets wat nu niet mogelijk is. Tot slot zullen de vage begripsomschrijvingen duidelijk en begrijpelijk gemaakt worden.