De Klankbordgroep “gemeenschapsvoorziening” Mechelen heeft gisteren het vertrouwen in wethouder Ruud Verhoeven (PvdA) opgezegd. In een brief aan de Raad en aan het College schrijven zij dat ze met veel verontwaardiging, afschuw en diepe teleurstelling kennis hebben genomen van de conceptbegroting voor de gemeente Gulpen – Wittem 2010.

De klankbordgroep die na een lange periode van wanhoop eindelijk weer positief keek naar de tokomst inzake de realisatie van een adequate gemeenschapsvoorziening in samenwerking met de exploitant van zaal Mechiuns kan concluderen dat het College en daarbij een belangrijke rol spelend de wethouder accommodatiebeleid een spel met ze heeft  gespeeld.

“Van dit spel zijn de verenigingen van Mechelen en uiteindelijk de gemeenschap Mechelen de dupe geworden. Na jaren van onderhandelen, vergaderen, inventariseren en teleurstelling na teleurstelling is er nog altijd geen enkele stap vooruit gemaakt. Behalve dat er duizenden euro’s aan plannen zijn uitgegeven, staat de gemeenschap van Mechelen nog altijd met lege handen als het gaat om een voor de toekomst geschikte gemeenschapsvoorziening die slechts met redelijkerwijs “simpele” aanpassingen te realiseren is.” aldus de Klankbordgroep.

De Mechelse gemeenschap moet daarbij incasseren dat zij achter in de rij zullen moeten gaan aansluiten als het aan het College ligt. Dit omdat het College ook in andere kernen de gemeenschapsvoorzieningen heeft laten verloerden tijdens de droom van “het prestigeproject Verhoeven”. De klankbordgroep heeft van de wethouder geen enkele reactie meer vernomen en zegt daarom het vertrouwen op. Deze wanprestatie heeft er voor gezorgd dat de gemeenschap Mechelen definitief het vertrouwen heeft verloren in deze kip met gouden eieren. Wel wil de klankbordgroep opheldering  van de burgemeester. Dat schrijven zij in hun brief.

Fractie Franssen heeft inmiddels contact opgenomen met de klankbordgroep en de andere fracties in de gemeenteraad om te komen tot een andere oplossing. Wij als fractie vinden niet  dat Mechelen de dupe moet worden van deze gang van zaken. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor de realisatie van een gemeenschapsvoorziening waarbij de afgevaardigden van verenigingen zich diep hebben moeten inspannen en dat werk waarderen wij enorm. Wij vinden dan ook dat snel een toekomstgerichte en simpele oplossing moet komen voor dit probleem. Zo kan de  gemeenschap van Mechelen er weer jaren tegenaan, en daar profiteert iedereen van!

De Klankbordgroep Mechelen heeft met veel verontwaardiging, afschuw en diepe teleurstelling kennisgenomen van de conceptbegroting voor de gemeente Gulpen – Wittem 2010.

De klankbordgroep “gemeenschapsvoorziening Mechelen” die na een lange periode van wanhoop eindelijk weer positief keek naar de toekomst inzake de realisatie van een adequate gemeenschapsvoorziening Mechelen, kan concluderen dat het College en daarin voornamelijk een rol spelend wethouder Verhoeven een spel met ons heeft gespeeld.

Van dit spel zijn de verenigingen van Mechelen en uiteindelijk de gemeenschap Mechelen de dupe geworden. Na jaren van onderhandelen, vergaderen, inventariseren is er nog altijd geen enkele stap vooruit gemaakt. Behalve dat er duizenden euro’s aan plannen zijn uitgegeven, staat de gemeenschap van Mechelen nog altijd met lege handen als het gaat om een voor de toekomst geschikte gemeenschapsvoorziening, die slechts met redelijkerwijs “simpele” aanpassingen te realiseren is.

Daarbij moeten wij constateren dat de verenigingen van Mechelen achteraan in de rij  zullen moeten gaan aansluiten als het gaat om de investering in een voorziening, en dat de gemeenschap Mechelen daar het grootste slachtoffer van wordt.

Het reserveren van een budget dat de gemeenteraad in de kadernota heeft voorgesteld is door uw College niet overgenomen. Dit omdat dit College ook in andere kernen de gemeenschapsvoorzieningen heeft laten verloederen tijdens de droom van “het prestigeproject Verhoeven”.

Nadat wij als klankbordgroep samen met de projectleider accommodatiebeleid van uw gemeente de plannen aan de verenigingen in mei van dit jaar hadden voorgelegd waarbij gymzaal A gene Wienberg zou worden verbouwd, daar er eerder al besloten was dat de klankbordgroep nieuwbouw niet als een realistische oplossing zag. Is er door de verenigingen aangegeven dat verbouwing van de gymzaal niet de beoogde oplossing was.

Daarna heeft de klankbordgroep in overleg met wethouder Verhoeven verzocht om nogmaals de mogelijkheden van de huidige zaal “Mechiuns” onder de loep te nemen en daarbij ook in overleg te treden met de eigenaar en exploitant, om te zoeken naar een passende oplossing. Waarbij de klankbordgroep opmerkte dat dan ook de kosten een stuk lager zouden gaan uitvallen, en dit ook betaalbaar zou zijn voor de verenigingen! Immers het accommodatiebeleid zou de het geheel totaal onbetaalbaar maken.

De wethouder heeft ons toen ook de belofte gedaan dat er vóór de begrotingsbehandeling een uitgewerkt voorstel zou liggen waarbij de mogelijkheden van zaal Mechiuns aan ons gepresenteerd zouden worden, zodat de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling een beslissing zou kunnen nemen over het wel / niet uitvoeren van het plan.

Echter na een schriftelijke reactie in juni van dit jaar hebben wij van wethouder Verhoeven en de projectleider geen enkele reactie meer vernomen. Er zou worden gewerkt aan de plannen en deze zouden tijdig aan ons worden voorgelegd.

Wij als klankbordgroep die namens de verenigingen uit Mechelen optreed voor een adequate gemeenschapsvoorziening, die door alle verenigingen gebruikt kan worden, is dan ook niet van plan nog op enkele wijze in contact te treden met wethouder Verhoeven!

Deze wethouder heeft ons vertrouwen, nadat dit eerder op verzoek van uw Raad  in 2008 al hersteld moest worden, definitief verloren. Wel willen wij opheldering over de stand van zaken, het uitstel van de plannen en de beoogde toekomst die dit college voor de realisatie van een gemeenschapsvoorziening in Mechelen heeft. Daartoe willen wij alleen nog in contact treden met de collegevoorzitter drs. A.R.B. Van den Tillaar.

Wij hebben het College dan ook schriftelijk op de hoogte gesteld van deze geleverde wanprestatie van collegelid Verhoeven en collegevoorzitter van den Tillaar verzocht om met ons in contact te treden. Tot slot willen wij een beroep doen op de welwillende fracties in de gemeenteraad van Gulpen – Wittem, om de gemeenschap Mechelen en de verenigingen alsnog te steunen in de realisatie van een adequate gemeenschapsvoorziening op redelijk korte termijn.