De fractievoorzitters hebben gezamenlijk besloten om het in mei door onze fractie ingediende amendement om het gratis parkeren in de kern Gulpen op te rekken van 11:00 uur naar 12:00 uur ongewijzigd van kracht te laten. Hiermee gaan zij niet in op het verzoek van het College om het amendement terug te trekken. Fractie Franssen is verheugd met de steun van de andere fractievoorzitters, die ook de voordelen inzien en minder bezorgd zijn om de niet sociale burger die volgens het College misbruik van de situatie zou kunnen gaan maken.