Enige tijd geleden is door de gemeenteraad het nieuwe parkeerbeleid voor onze gemeente vastgesteld. Daarbij is er ook gesproken over het betaald parkeren voor de inwoners van de gemeente Gulpen – Wittem.

Fractie Franssen wil graag meer inzicht in de mogelijkheden voor het verstrekken van een zogenaamde “inwonerspas” (parkeerabonnement), waarmee de inwoners van onze gemeente kunnen parkeren tegen een vast tarief, dat zij voor een bepaalde termijn betalen.

Wij hebben het College de volgende vragen gesteld:

1. Heeft wethouder Bormans al onderzoek verricht naar het instellen van een “inwonerspas”,voor de inwoners van onze gemeente? (Dit n.a.v. de toezeggingen bij het vaststellen van het parkeerbeleid)

2. Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan? Indien met nee beantwoord, wanneer start de wethouder hiermee? En wanneer is het onderzoek afgrond?

3. Ziet het College de voordelen voor de inwoners bij het verstrekken van een “inwonerspas”? Anders gesteld; is het College bereid zich hiervoor in te spannen?

4. Heeft het College al contact gehad met de omringende gemeenten, hoe zij het betaald parkeren voor eigen inwoners aanpakken?

5. Kijkt het College ook naar de mogelijkheden van het digitaal, via internet aanvragen, wijzigen en opzeggen van de “inwonerspas”?

 

Wij hopen dat u onze vragen spoedig zult beantwoorden, zodat het parkeergemak voor de inwoners van de gemeente Gulpen – Wittem een stuk aangenamer kan worden gemaakt. Namens Fractie Franssen Piet Franssen (fractievoorzitter) Robbert Dautzenberg (fractielid)