Marion van der klei (GroenLinks) deed de Raad het voorstel om in de toekomst meer informatie in te winnen voor de gemeenteraad door de organisaties die te maken hebben met de leerplicht te benaderen om uitleg te geven. “We stellen hier de cijfers vast, maar weten niet wat de ervaringen zijn”. Een terechte opmerking en een goede aanbeveling vindt onze fractie. Ook wij willen in de toekomst graag inzicht in de ervaringen die organisaties hebben bij het coördineren van de leerplicht.