In antwoord op de door fractielid Robbert Dautzenberg gestelde vragen, antwoord de gemeente dat zij sinds een halfjaar beschikken over een centraal adressenbestand van lokale verenigingen.  Toch komt het nog vaak voor dat het onjuiste adres bij de gemeente bekend is en probeert de gemeente hier alles aan te doen om dit op te lossen. Het doorgeven van een wijziging van het adres kan door een officiële adreswijziging (kopie van statutenwiiziging, bestuursbesluit etc.) aan de gemeente te verstrekken, waarna het adres gewijzigd zal worden. Om het e.a. voor de verenigingen duidelijk te maken, zal op verzoek van onze fractie de mogelijkheid tot het wijzigen van het adres op de gemeentelijke inforubrieken, zoals Heuvelland Aktueel worden vermeldt.