Onze fractie bereikt een steeds groter aantal klachten van verenigingen uit onze gemeente, over de onjuiste wijze van adressering op de poststukken, die door de gemeente worden verstuurd. Fractielid Robbert Dautzenberg geeft tekst en uitleg en heeft opheldering en een oplossing bij de gemeentesecretaris gevraagd.

Zo komt het voor dat door de gemeente gestuurde poststukken bij 4 verschillende secretariaatsadressen aankomt, maar niet bij de juiste persoon. Verenigingen hebben de adreswijziging al vaker kenbaar gemaakt bij de gemeente, maar deze schijnen niet verwerkt te worden? Daarbij is het ook al voor gekomen dat post voor verenigingen geadresseerd was aan personen die nog nooit (bestuurs)lid van de betreffende verenigingen zijn geweest.

“U zult net als ons begrijpen dat verenigingen en onze fractie hier niet blij van worden”, aldus Dautzenberg.

Dit ondermeer omdat inactieve (bestuurs)leden nog post ontvangen en dat de post gericht aan de verenigingsbesturen vaak dagen later bij de juiste persoon terecht komt. Hierbij moet ook de vraag worden gesteld of verenigingen daadwerkelijk alle poststukken ontvangen? Dit leidt niet alleen tot vertraging bij de verenigingen, maar heeft ook als consequentie dat verenigingen soms niet meer de mogelijkheid hebben op verzoeken van de gemeente te reageren. Verenigingen waarbij de adreswijziging al verschillende malen is doorgegeven bij de gemeente, blijven van bepaalde onderwerpen / afdelingen de post op de oude adressen ontvangen.

Als fractie vinden wij dit een zeer slechte service naar de verenigingen toe en is dit vanuit ons perspectief gezien geen goede profilering van de overheid naar de burger toe!

“Namens onze fractie zou ik u dan ook willen verzoeken het boven verklaarde probleem met uw managementteam te bespreken, en naar een juiste oplossing toe te werken.
Daarbij wil ik u verzoeken om ons van de vorderingen op de hoogte te houden, zodat wij er ook van uit kunnen gaan dat het probleem wordt opgelost”.