Als het gaat om geheimhoudingen, het achterhouden van informatie en vriendjespolitiek, dan spannen in Gulpen – Wittem Burgemeester van den Tillaar en met name Wethouder (dwangBurgemeester) Ruud Verhoeven de kroon. Deze Wethouder beschadigt personen, weigert te antwoorden en ontkent gedane uitspraken. Het College & de coalitie houdt hem de hand boven het hoofd. Volgens onze fractie lijkt deze wethouder een betoverende werking te hebben op de coalitiepartijen (CDA, PvdA en Balans). Het zwart maken van onze gemeente wordt schijnbaar gewaardeerd en integriteit staat niet ter discussie?


Wethouder Verhoeven stelt dat de door ons gestuurde brief van 30 oktober geen vragen bevatte maar slechts een stelling. Hij geeft hiermee aan geen aanleiding te zien een antwoord te verstrekken en heeft de brief ter kennisname aangenomen. Wij als Fractie Franssen willen een open politiek en laten ons niet  door het College geheimhouding opleggen. Daarbij is de reden die werd gegeven voor de geheimhouding absurd, de Wethouder had immers al de personen beschadigt in de pers en verdere persoonbeschadiging was niet aan de orde. Daarbij is het een vreemde gang van zaken dat nadat CDA en PvdA besloten akkoord te gaan met de geheimhouding de vergadering na 2 minuten was afgelopen. Is hier sprake  van voorbedachte raden? Of was er geen interesse in een eerlijk antwoord?

Om Wethouder Verhoeven nog maar eens de brief voor ogen te laten nemen, dit waren onze vragen:

1. Waarom heeft u de directie en de RvC in de collegestukken m.b.t. nieuwbouw dan wel renovatie van het zwebmad Mosaqua in een negatief daglicht gesteld, terwijl u in het betreffende RTG moest toegeven dat de belangrijkste oorzaak van minder resultaten in 2007 het relatief slechte weer was van de zomer van dat jaar?

2.  Waarom hebt u er voor gekozen de twee overgebleven leden van de RvC te ontslaan en niet in plaats daarvan af e wachten tot hun statutaire termijn zou zijn verstreken dan wel hen  vriendelijk (met redenen omkleed) te  verzoeken terug te willen treden?

3. Waarom heeft de verantwoordelijke wethouder op drie plaatsen, drie verschillende lezingen gegeven van de redenen voor en de aanleiding tot hetontslag van de leden van de RvC, terwijl in de betreffende Raadsinformatiebrief geen redenen en geen aanleiding worden genoemd?

Wethouder Verhoeven heeft op een betreurenswaardige wijze onze  gemeente zwart gemaakt. Deze huppelende haas zet onze gemeente in een negatief daglicht en dat is niet de eerste keer. Wij vinden dat deze Wethouder zijn excuus moet aanbieden aan de ex-commissarissen en dat hij de waarheid naar buiten moet brengen. Deze Wethouder is initiatiefnemer van moord met voorbedachte raad. Hij heeft gehandeld in strijd met de gemeentewet en nog betreurenswaardiger is dat Burgemeester van den Tillaar hem de hand boven het hoofd houdt en hem zelfs steunt in zijn werkwijze!  De Burgemeester heeft een misleidende werkwijze en verbood ons communicatie met onze achterban. Noemt u dit een eerlijke, open en betrouwbare politiek?

Gelukkig zijn de ex-commissarissen duidelijk geweest naar de burgers toe. Dit door hun verhaal in de pers te doen. Wij zijn blij dat de inwoners van Gulpen – Wittem kunnen lezen hoe deze Wethouder te werk gaat in Gulpen – Wittem. Hierbij zullen wij nog maar zwijgen over het aanstellen van de nieuwe commissarissen, want volgens ons is hier geen sprake van onafhankelijkheid, maar vriendjespolitiek!