Het College van Burgemeester & Wethouders geeft in een schriftelijke reactie op de door ons gestelde vragen antwoord. ‘de werkzaamheden zijn door een extern bureau uitgevoerd op basis van het aanbestedingsbeleid en omdat de Gemeente en het NV VTC op dit moment over onvoldoende mankracht beschikken’. Op de vraag welke extra gemaakte kosten er zijn door de langere sluiting dan gepland, kan het College vooralsnog geen antwoord geven. Het zwembad dat wegens technische redenen een week later is opengesteld, was toe aan een grondige renovatie. Uit onderzoek moet blijken welke keuze de Raad het beste kan maken als het gaat om de vernieuwing van subtropischzwembad Mosaqua.