Beste Klankbordgroep Mechelen,
Beste verenigingen van Mechelen,

Wij, de fractie Franssen hebben op donderdag 25 september 2008 kennis genomen van uw schrijven.

Als fractie  betreuren wij het zeer dat Wethouder Verhoeven u zoals u het zelf noemt  ‘in de ijskast’ zet. Ook betreuren wij het dat het college de door u gestuurde brief niet ter kennisname aan de Raad en de Burgerfractieleden heeft doorgestuurd. Wij als fractie en ook de andere fracties waren dan al eerder op de hoogte geweest van deze ontwikkelingen.

Fractie Franssen heeft leefbaarheid in de kernen hoog in het vaandel staan. De door u in de brief aangehaalde ideeën en de aangedragen plannen van de wethouder, waarover u opheldering vraagt aan het college, sluiten aan bij waar onze fractie naar streeft.

Wij vinden het belangrijk dat Mechelen net als alle andere kernen is voorzien van een degelijke gemeenschapsvoorziening waarmee de kern in de toekomst weer jaren vooruit kan. In welke vorm dit moet plaatsvinden is  onder meer afhankelijk van de capaciteit en de voorzieningen die voor de verenigingen nodig zijn.


In uw brief (en eerdere bekendmakingen in de pers), geeft u aan dat nieuwbouw een door de verenigingen gewenste oplossing is. Een (nieuwe) multifunctionele accommodatie is dus voor de kern Mechelen goed mogelijk.

De huidige zaal is volgens u ‘versleten’, voorzieningen ontbreken en de veiligheid is niet optimaal. Ook is de zaal niet voor iedereen toegankelijk, te denken valt aan minder en invalide personen.

Ook de vergrijzing neemt toe. Voor onder meer dagactiviteiten, nieuwe vormen van maaltijdvoorzieningen en dagopvang is ruimte nodig.

Als fractie Franssen willen wij de verenigingen van Mechelen dan ook graag helpen met een oplossing voor de problematiek. Wij staan achter de plannen voor renovatie dan wel nieuwbouw om een gemeenschapsvoorziening in Mechelen te behouden die voldoet aan alle gestelde eisen.

Wij willen u ook verzoeken ons op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en de correspondentie die u voert met het college en wethouder Verhoeven.

Hopende u op deze wijze op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de fractie Franssen,

Piet Franssen
Fractievoorzitter.