Aan het College,

Met deze brief willen wij een klemmend beroep op u doen er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat Reijmerstok weer over een gemeenschapsaccommodatie kan gaan beschikken. Op dit moment doet zich de unieke kans voor in het Beer-Eathoes (café annex zalencomplex) “A Gen Ing” een dergelijke accommodatie te realiseren. Wij willen u dan ook verzoeken spoorslags in gesprek te gaan met de verenigingen van Reijmerstok (verenigd in het bestuur van de stichting die het verenigingsgebouw “De Ouw Sjoeël” beheerde) en de eigenaar die het café annex zalencomplex nu te koop aanbiedt. En op zoek te gaan naar particuliere investeerders, in welke vorm dan ook, die bereid zijn een helpende hand te bieden.

Het is nu al ruim drieënhalf jaar geleden dat het verenigingsgebouw “De Ouw Sjoeël” in Reijmerstok van de ene op de andere dag moest worden gesloten. De reden was een plotseling gebleken bouwkundig gebrek, dat de veiligheid van de gebruikers mogelijk in gevaar zou kunnen brengen.

De verenigingen, de andere gebruikers en de inwoners van Reijmerstok moesten vervolgens lange tijd wachten op “een oplossing” van de problemen die waren ontstaan door het wegvallen van hun gemeenschapsaccommodatie. Die werd door uw college gevonden in nieuwbouw van het verenigingsgebouw in combinatie met de bouw van appartementen. De kosten van dit project kwamen voor een bedrag van zo’n 400.000 euro voor rekening van de Gemeente. Uw voorstel werd uiteindelijk door een meerderheid van de raad gesteund. Met als gevolg dat “De Ouw Sjoeël” tegen de vlakte ging.

In de tussentijd moesten de verengingen van Reijmerstok en de andere gebruikers maar zien waar zij terecht konden voor hun bijeenkomsten, repetities e.d. Maar u deed de belofte dat zij zo snel mogelijk weer onder dak zouden zijn.


 

De afgelopen maanden is de aanpak van het project echter een fiasco gebleken. Problemen met Staatsbosbeheer over een grondruil, waarbij de Gemeente vervuilde grond aanbood in ruil voor een stuk grond nodig om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Vervolgens onenigheid met de projectontwikkelaar over de uit de hand lopende kostenontwikkeling. Een ruzie die uiteindelijk tot een juridische procedure heeft geleid, waarbij de Gemeente en de projectontwikkelaar voor de rechter zullen moeten uitvechten wie in financieel opzicht zal moeten opdraaien voor het debacle.

Als gevolg van deze ontwikkelingen, zo hebt u zelf toegegeven, is het niet te zeggen wanneer de verenigingen in Reijmerstok weer over een adequate accommodatie kunnen beschikken. Met andere woorden: opnieuw blijken de verenigingen en in inwoners van Reijmerstok de dupe te worden!

Zoals bekend staat het café annex zalencomplex “A Gen Ing” te koop. Dit pand leent zich zeer wel voor het onderbrengen van de verenigingen van Reijmerstok en eventueel ook de andere gebruikers. Wij zijn van mening dat het u mogelijk moet zijn een samenwerkingsovereenkomst te bewerkstelligen die het mogelijk maakt dat het particulier initiatief, het verenigingsleven en de Gemeente samen nu op korte termijn zorgen voor een gemeenschapsaccommodatie in Reijmerstok.

Wij willen niet verhelen dat onze fracties tot nog toe verschillende standpunten hebben ingenomen met betrekking tot de de gemeenschapsaccommodatie in Reijmerstok. GroenLinks heeft vanaf het begin van de problemen gepleit voor renovatie van het gebouw van “De Ouw Sjoeël” voor een bedrag van 120.000 euro (dan waren de verenigingen nu allang weer, tegen aanvaardbare kosten, onder de pannen geweest zijn), terwijl de Fractie Franssen heeft ingestemd met uw voorstel voor het nieuwbouwproject.

Maar nu “De Ouw Sjoeël’ niet meer bestaat, maar de nood van de verenigingen in Reijmerstok onverminderd hoog is, vinden wij gezamenlijk, de Fractie Franssen en GroenLinks, dat – gezien de hele voorgeschiedenis – op u als college de morele plicht rust om nu snel met een bevredigende oplossing te komen.

Met vriendelijke groet,

Frans Disse, voorzitter GroenLinks-fractie,

Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen.