In de tweede week van augustus 2008,  hebben wij aan alle fracties en het college van Burgemeester & wethouders in Gulpen – Wittem een brief verstuurd waarin wij een functioneringsgesprek aanvroegen met onze burgervader.

Dit resulteerde in een reactie van de burgemeester, waarbij hij aangaf hier geen behoefte aan te hebben en het liever op een informele manier af wilde handelen.

Wij als fractie Franssen vinden het zeer belangrijk dat ook de burgemeester die net als iedere werknemer verplicht is dit gesprek te krijgen dit dan ook daadwerkelijk krijgt.

Dit willen wij niet alleen om onze kritiek te uiten op het functioneren van de burgemeester maar ook om hem te complimenteren met zijn sterke punten en om te kijken over hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Wat ons als fractie stoort is dat de burgemeester veelvuldig met de coalitiepartijen communiceert en maar zelden in gesprek gaat met de oppositiepartijen.

Daarbij is het volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van groot belang dat er jaarlijks of tenminste 3 maal per ambtstermijn functioneringsgesprekken met de burgemeester plaatsvinden. Dit kan de kwaliteit van het lokale bestuur alleen maar ten goede komen, aldus het ministerie.

Ook krijgen wij vaker van inwoners opmerkingen over het gedrag en de aanwezigheid van de burgemeester op festiviteiten. Wij als fractie zouden hierover graag praten in een functioneringsgesprek wat de aanleiding hiervoor is en hoe dit verbeterd kan worden.

Hieronder de door Fractie Franssen verstuurde brief:

Sinds vorig jaar mei hebben wij in onze gemeente een nieuwe burgemeester, dhr. Van den Tillaar, welke is aangesteld als opvolger van oud-burgemeester Gereardts. Burgemeester van den Tillaar is nu meer dan een jaar in dienst en volgens onze raadsfractie is de tijd nu rijp voor een zogenaamd functioneringsgesprek. Wij zijn van mening dat elke persoon in dienst van een organisatie op gezette tijden onderworpen dient te worden aan een functioneringsgesprek, bedoeld om sterke en zwakke punten in het signaleren te verbeteren en op basis hiervan input te leveren om het functioneren te handhaven c.q. te verbeteren.

Wij zouden derhalve willen voorstellen dat Burgemeester van den Tillaar de komende twee maanden, tijd vrij maakt voor functioneringsgesprekken met alle fracties. Hierbij geven wij duidelijk aan dat wij het functioneren fractiebreed willen bespreken en niet onderdeel willen laten uitmaken voor de jaarlijkse gesprekken met individuele raadsleden. In het daaropvolgende  traject kunnen wij raadsbreed onze mening delen en op basis hiervan hopelijk tot een unaniem functioneringsprofiel komen.

Wij nodigen andere fracties alsmede het college uit hun mening ten aanzien van dit onderwerp te geven.

Piet Franssen, Jo Nix, Roel Ronken