Op donderdag 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Gulpen bij meerderheid de van de fracties CDA, PvdA en Balans besloten de verbindingstrap Pr. Christinastraat – Beversbergweg aan de openbaarheid te onttrekken. Simpel gesteld: de aanwezige hekken blijven staan en de eigenaar kan als gevolg van dit besluit de trap helemaal ontoegankelijk maken. Onze fractie (net als de fractie van Groen-Links) was tegen dit besluit.

Wij hebben de afgelopen maanden een aantal maal overleg gevoerd met bewoners van uw wijk en hebben ons uiterste best gedaan om via gemeentelijke wegen de trap weer ‘open’ te krijgen, dit is ons helaas niet gelukt. Wij vinden dit bijzonder jammer, want ons inziens wordt de trap veel gebruikt en is voor sommige bewoners een uitkomst, aangezien zijn via deze trap het heuveltje aan de Kiebeukel kunnen ontwijken. De argumenten die het college aandraagt om de trap te sluiten, zoals de veiligheid onderaan de trap (Beversbergweg), de huidige staat van de trap alsmede het feit dat de trap nooit als verbindingsweg bedoeld is, zijn volgens niet van toepassing en zijn voor ons geen redenen de trap te sluiten. Wij betreuren het daarnaast dat het college en een deel van de gemeenteraad wens van de buurtbewoners naast zich neerlegt en voorbij gaat aan de wens de trap open te houden. Wij vinden dit geen vorm van democratische volksvertegenwoordiging.

Wij hebben inmiddels vernomen dat een aantal buurtbewoners van plan is juridische stappen tegen de gemeente te zetten en wij wensen hun daarbij alle succes toe. Indien nodig, zullen wij ons uiterste best doen hun daarbij te helpen en wij hopen dan ook in de toekomst wederom gebruik te kunnen maken van de trap