Verkeerssituatie Partij

Door een aantal bewoners en weggebruikers, waaronder bewoners en (schoolgaande)fietsers zijn wij aangesproken op de onveilige verkeerssituatie aan de Rodestraat in Partij. Komend vanuit Wittem, ontstaat er bij het linksaf slaan naar de Rodestraat een verkeersonveilige situatie door geparkeerde auto’s in de bocht, waar tevens een doorgetrokken streep op het wegdek is aangebracht. Weggebruikers worden… [lees meer]

Parkeer-en verkeerssituatie Hilleshagerweg

Reeds geruime tijd geleden (2012) hebben er wegwerkzaamheden aan de Hilleshagerweg in Mechelen plaatsgevonden. Het uitgangspunt van deze wegwerkzaamheden was het verbeteren van het wegdek en het opnieuw, ongewijzigd aanbrengen van de parkeervakken binnen de bebouwde kom. Na deze reconstructie zijn er door een aantal weggebruikers diverse zaken rondom deze wegwerkzaamheden met de gemeente besproken… [lees meer]

Voetpaden, Parkeren en Wooneenheden

Samen met de CDA fractie hebben wij vandaag schriftelijk vragen gesteld aan het College over een tweetal voetpaden (Mechelen- Epen en het steenrotspad te Mechelen). Aan het einde van de Hoofdstraat,/ Eperweg tot het uitlopen van de bebouwde kom van Mechelen is er geen voetpad en ontstaan er tevens gevaarlijke situaties met passerend verkeer en… [lees meer]

Verkeersituatie In het Diepebroek

De bewoners van de straten In het Diepebroek en de Burggraverweg te Gulpen hebben dagelijks te maken met een gevaarlijke verkeerssituatie als zij met hun auto of fiets de straat in of uit rijden. Deze gevaarlijke situatie ontstaat door een daar staande boom in een begroeid plantsoen. Door de aanwezige begroeiing is er geen overzicht… [lees meer]

Parkeren in de kern Partij

Sinds 2008 zijn de ondernemers in Partij met uw portefeuillehouder en de desbetreffende ambtenaar bezig om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek in de dorpskern van Partij. In een gezamenlijk overleg is eerder al de optie geopperd om geen parkeervakken te maken, maar parkeren langs de weg met de parkeerschijf in te voeren. Deze… [lees meer]