Sinds 2008 zijn de ondernemers in Partij met uw portefeuillehouder en de desbetreffende ambtenaar bezig om een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek in de dorpskern van Partij. In een gezamenlijk overleg is eerder al de optie geopperd om geen parkeervakken te maken, maar parkeren langs de weg met de parkeerschijf in te voeren. Deze optie is bewust naar voren gebracht, omdat bij het aanleggen van parkeervakken de klanten te weinig mogelijkheden hebben om hun auto te parkeren en bij het hanteren van de parkeerschijf er goede mogelijkheden zijn om de auto voor korte duur te plaatsen. Het verzoek is toen gedaan om in de periode van maandag tot en met zondag tussen 09:00 en 18:00 uur parkeren met de parkeerschijf in te voeren.

Omdat tot op de dag van vandaag deze problemen nog steeds niet zijn opgelost, willen wij u hierbij de volgende vragen stellen:

1. Wanneer is de portefeuillehouder voornemens de parkeersituatie in Partij aan te passen?

2. Gaat de wethouder hierbij parkeren met de parkeerschijf invoeren zoals is voorgesteld?
3. Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?
4. Zo nee, welke oplossing gaat de wethouder dan toepassen en op welke termijn gaat dit plaatsvinden?
5. Is er nog overleg geweest met de daar gelegen ondernemers en zijn deze op de hoogte van uw plannen en ondersteunen deze de oplossing?

Omdat het toeristenseizoen al begonnen is, doen wij nogmaals een dringend beroep op de wethouder om op zeer korte termijn actie te ondernemen, zodat er eindelijk een gepaste oplossing komt die gedragen wordt door de ondernemers in Partij en een einde maakt aan de parkeerproblematiek in de dorpskern.