Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Locatie Pendile Eys: regie moet terug naar de gemeente

Fractie Franssen vindt het van belang dat de gemeente nu zelf de regie neemt bij de locatie van de voormalige Pendile in Eys. Woningstichting Wonen Wittem heeft in de afgelopen tien jaar bewezen, niet in staat te zijn tot een breed gedragen oplossing te komen. Voor ons aanleiding om samen met het CDA een voorstel… [lees meer]

Aanpassing parkeersituatie Partij

Naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door onze fractie, wordt de parkeersituatie in Partij momenteel herzien. De onveilige en onwenselijke situatie van hinderlijk geparkeerde auto’s in de Rodestraat wordt aangepakt, door middel van een ingesteld parkeerverbod. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de blauwe zone op de Rodestraat kan vervallen, nu het College voornemens is… [lees meer]

Bewonersavond Hilleshagerweg

Naar aanleiding van de door Fractie Franssen en CDA gestelde vragen komt er een bewonersavond over de parkeersituatie aan de Hilleshagerweg. Dit omdat er na het aanbrengen van de parkeervakken commotie is ontstaan over de parkeercapaciteit en verkeersdoorstroming. Fractie Franssen is blij met deze toezegging van het College. Wij vinden het belangrijk dat de veiligheid… [lees meer]

Extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid Mechelen – Epen: harde afspraken!

Naar aanleiding van de vragen die wij (Fractie Franssen en CDA) in november aan het college van Burgemeester en wethouders hebben gesteld, hebben wij vandaag geruststellende antwoorden ontvangen. Wat ons betreft zijn dit  harde afspraken over parkeren,  veilige voetgangersroute en woningbehoefte. Extra parkeerplaatsen bij A ge veld: In de buurt Kloosterhof en A ge Veld… [lees meer]