Parkeerbeleid Kern Gulpen

Sinds enige tijd is het nieuwe parkeerbeleid in de kern Gulpen vastgesteld. Dit parkeerbeleid heeft meerdere doelen, maar ons hebben diverse bewoners aangesproken op de consequenties en problemen inzake dit parkeerbeleid. Door middel van dit schrijven willen wij hier graag de aandacht op vestigen en een aantal vragen stellen. Al geruime tijd hebben de bewoners… [lees meer]