Samen met de CDA fractie hebben wij vandaag schriftelijk vragen gesteld aan het College over een tweetal voetpaden (Mechelen- Epen en het steenrotspad te Mechelen). Aan het einde van de Hoofdstraat,/ Eperweg tot het uitlopen van de bebouwde kom van Mechelen is er geen voetpad en ontstaan er tevens gevaarlijke situaties met passerend verkeer en de voetgangers. In het kader van de wegreconstructie Epen-Mechelen, vragen wij hier aandacht voor.  Daarnaast vragen wij opnieuw aandacht voor de knelpunten bij het parkeren in de buurt A ge veld en de Commandeurstraat. Tevens maken wij ons ook zorgen over het aantal wooneenheden voor jongeren en ouderen, nu de woningstichting Wittem dit aantal gaat terugbrengen in de kern Mechelen. Blijven er voldoende appartementen beschikbaar voor de jeugd en ouderen die in Mechelen willen wonen? De  gestelde vragen kunt u hieronder downloaden (als PDF).

pdf-t

Klik op het PDF-icoon.