Door een aantal bewoners en weggebruikers, waaronder bewoners en (schoolgaande)fietsers zijn wij aangesproken op de onveilige verkeerssituatie aan de Rodestraat in Partij. Komend vanuit Wittem, ontstaat er bij het linksaf slaan naar de Rodestraat een verkeersonveilige situatie door geparkeerde auto’s in de bocht, waar tevens een doorgetrokken streep op het wegdek is aangebracht. Weggebruikers worden hierdoor gedwongen de verkeersregels te overtreden.

Wij hebben het College van burgemeester en wethouders daarover de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bekend met de verkeersonveilige situatie aan de Rodestraat in Partij?
  2. Bent u het met ons eens dat deze auto’s in de bocht hinderlijk geparkeerd staan voor het overige wegverkeer?
  3. Waar ligt volgens u de oorzaak van het parkeergedrag in deze bocht, op het wegdek, waar tevens een doorgetrokken streep is?
  4. Bent u het met ons eens dat dit veroorzaakt wordt doordat ter plaatse wel voldoende parkeergelegenheid is, maar deze beperkt bruikbaar is door de daar eerder aangebrachte blauwe zone?

Ons inziens wordt er hierdoor langdurig geparkeerd op het wegdek, omdat de
parkeervakken slechts voor korte duur gebruikt mogen worden.

  1. Wij zijn tevens op de hoogte van de parkeerproblematiek op de doorgaande weg, waarbij u voornemens bent de parkeersituatie aan te passen door hier ook te gaan werken met een blauwe zone. Is het voor het College een optie om de blauwe zone bij de parkeervakken in de Rodestraat te laten vervalen, op het wegdek een parkeerverbod in te stellen en op de doorgaande weg een blauwe zone aan te leggen?

Tevens zijn wij door bewoners van de Teventweg in Partij benaderd, omdat ook hier auto’s in de bocht geparkeerd staan. Deze geparkeerde auto’s hinderen regelmatig het verkeer. Ook voor deze situatie vragen wij uw aandacht en verzoeken wij u de parkeer- en verkeerssituatie nader te bekijken.

Wij zien uit naar uw beantwoording en hopen op een spoedige oplossing van deze verkeersproblematiek.

Download hier de brief als PDF formaat

artikel 37 vragen