Pagina 178

Bezwaarschrift

Op 8 april heeft de Fractie Franssen gezamelijk met Groen Links een bezwaarschrift ingediend waarin wij aangeven dat wij het niet eens zijn met de gevolgde procedure voor het nemen van een besluit tot aankoop van grond in Partij. Van de bezwaarschriftencommissie hebben wij bericht ontvangen dat het niet mogelijk is het bezwaarschrift binnen de… [lees meer]

COA vertrekt in september

Gulpen-Wittem – 30 mei 2008 – Tijdens een overleg op 29 mei 2008, tussen vertegenwoordigers van het Comité Bewoners Euverem, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), politie Krijtland en de gemeente Gulpen-Wittem, deelde de clustermanager Limburg van COA, de heer S. Robroek, mee dat het COA het park in Euverem na 26 september 2008 niet… [lees meer]

Centrum voor het kind in Gulpen

Informatieavond op 2 juni  Op maandag 2 juni 2008 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande ontwikkeling en bouw van een nieuw Regionaal Centrum voor het Kind (Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie Zorg en Welzijn – RCJEZW) in de kern Gulpen in de buurt van het gemeentehuis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in… [lees meer]

Centrum voor het kind in Gulpen

Informatieavond op 2 juni  Op maandag 2 juni 2008 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande ontwikkeling en bouw van een nieuw Regionaal Centrum voor het Kind (Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie Zorg en Welzijn – RCJEZW) in de kern Gulpen in de buurt van het gemeentehuis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in… [lees meer]

Donateursacties

Geacht college, leden van de raad Diverse verenigingen en instanties hebben ons benaderd inzake de brief die zij hebben ontvangen met betrekking tot het besluit van het college om de collecteduur mbt collectes cq donateuracties met ingang van 1 januari 2009 te verkorten naar 1 week. Het bevreemd ons dat dit besluit is genomen zonder… [lees meer]