Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst met de toeristische sector in Eys heeft wethouder Leurs te kennen gegeven, dat het voornemen bestaat het VVV-kantoor te Gulpen te gaan sluiten. Dit vanwege exploitatietekosten. De wethouder zal deze uitspraak niet zonder de nodige achtergrond informatie gedaanhebben.

Een dergelijke sluiting zou een ontwikkeling zijn, die wij niet willen en niet kunnen geloven, omdat het sluiten van zo’n belangrijk en centraal in het Nationale Landschap Heuvelland gelegen en werkend VVV-kantoor het aanzien van de toeristische sector zeer ernstig zal schaden.

Het aanzien van ons 5 sterren landschap zou hierdoor waarschijnlijk verloren gaan. Immers de kwaliteit van een landschap wordt mede bepaald door de diensten en informatie, die via een goed functionerend en centraal gelegen VVV kantoor aan onze gasten het hele jaar door worden verleend.

Het onderbrengen van deze activiteiten in een servicepunt bij een middenstander is in deze een aanfluiting.

Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in (Zuid) Limburg, de gevolgen van de demografische ontwikkelingen, zal de toeristische sector in het Heuvelland de belangrijkste kruk (werkgelegenheid) blijven, waarop onze economische ontwikkelingen drijven.

Jaarlijks bezoeken er zo’n 700.000 toeristen onze gemeente en die betalen toch allen toeristenbelasting.

Daar hoort een volwaardig en optimaal functionerend VVV kantoor zonder enige discussie bij.

Juist vanwege het ongeloof, dat daarover bij ons is ontstaan, willen wij u het volgende vragen:

1)Wat is de exacte reden voor een dergelijk voornemen: namelijk dit VVV-kantoor te sluiten?

2) Als ze er al zijn, wat zijn dan exact de exploitatiekosten?

3) Wat gebeurt er met de toeristenbelasting, die onze bezoekers jaarlijks betalen? En kan een gedeelte van deze opbrengsten niet ingezet worden voor de exploitatie van het VVV kantoor.

4) Hoeveel mensen bezoeken jaarlijks het VVV-kantoor?

5) Mocht het voornemen inderdaad concreet zijn, waarom is mijn fractie, is de raad daarover niet geconformeerd.? Het lijkt ons toch de meest normale gang van zaken, dat de raad daarover eerst geïnformeerd wordt, alvorens de verantwoordelijke wethouder daarmee naar buiten treedt in overleg met derden.

6) Wanneer wordt dit onderwerp besproken met de gemeente Raad?

7) Heeft er overleg plaats gevonden met het VVV Zuid-Limburg? En wat zijn de resultaten hiervan? Verder zouden wij graag de gespreksverslagen hiervan willen ontvangen.

8) Heeft het volledig college mee ingestemd om het VVV kantoor in Gulpen te sluiten? Welk standpunt heeft de burgemeester dhr. Van Tillaar hierin genomen?

9) Is het college bekend dat onder de ondernemers in Gulpen grote onrust is ontstaan?

Het zal u inmiddels duidelijk zijn geworden, dat sluiting van het VVV-kantoor in Gulpen, voor ons een onbespreekbare zaak is.

Enkele weken later antwoordde het college dat er nog geen sprake is van een sluiting van het VVV kantoor maar dat er wel een exploitatietekort is. Momenteel zijn studenten van de Hogeschool Zuyd bezig met een plan om de exploitatie te verbreden om zodoende het tekort weg te werken. Inmiddels is duidelijk dat het VVV-kantoor in Gulpen uitgebreid zal worden met een Limburgwinkel, waardoor de toekomst weer gerarandeerd is.