Het beste voorbeeld van verloedering in onze gemeente: het voormalig dr. Ackenshuis te Gulpen. Het pand dat al meer dan een jaar geleden gesloopt had moeten zijn, staat er nog altijd. Het is een grote schande, het pand staat op de tocht, er worden brandjes in gesticht, rondom het pand is het een grote puinhoop en het krioelt er van de schadelijke stoffen en ongedierte!

Het college van Burgemeester en wethouders kan schijnbaar niet meer dan telkens weer beleefd vragen aan de eigenaar of er kan worden gestart met de sloop. Sevagram, door onze fractie de titel “onbetrouwbare partner” dragende instantie heeft het pand verkocht, mede doordat ze in de financiële problemen terecht zijn gekomen.

De buurtbewoners zitten er maar mooi mee opgescheept. En gelukkig laten ze dat merken, dat valt te duiden op de vele brieven die wij ontvangen en de spandoeken rondom de plek des “onheils”.

In september van 2009 heeft Fractie Franssen nogmaals een beroep gedaan op de hele  gemeenteraad om samen het college te steunen en de eigenaar op te roepen te starten met slopen.

Fractie Franssen heeft bij herhaling in het verladen op informele en formele wijze aandacht gevraagd voor de problemen rondom het oude bejaardenhuis “Dr.Ackenhuis” in Gulpen. De antwoorden en (re)acties van het college tot op heden zijn daarbij ver, maar  dan ook ver onder de maat gebleven.

10 juli 2009 Het gebied rondom het oude bejaardenhuis is een vuilstortlocatie geworden, waar men troep kan dumpen, met alle gevolgen van dien. Het leidt tot verpaupering van de buurt en trekt ongedierte aan. Omwonenden informeren ons vaker over het betreden van het terrein door onbevoegden en dat er ’s nachts “vreemde” geluiden te horen zijn.

Het gebouw werd regelmatig betrokken door baldadige jeugd en ratten. Brandjes werden er wekelijks gesticht in het pand dat al meer dan 6 jaar leeg staat. Sevagram dat er nieuwbouw wilde plaatsten, heeft de plannen in de ijskast gezet. Dit eerst vanwege bezwaren van omwonenden en later definitief toen de financiële situatie van de zorgorganisatie snel verslechterde, dat zelfs de sloop niet meer betaald kon worden.

Op 26 mei zijn gelukkig de asbesthoudende platen verwijderd, en is er opnieuw een poging gedaan het terrein zo goed mogelijk ontoegankelijk te maken. Ook dit gebeurde naar aanleiding van een brief van de Fractie Franssen. Wij hebben de gemeente gewezen op de gevaarlijke toestanden.

In 2008 heeft Fractie Franssen de gemeente gesommeerd om hekken rondom het gebouw te plaatsen, zodat toegang belemmerd werd. En het Dr. Ackenshuis niet meer als hangplek gebruikt zou worden. Door de harde wind klapperen er vaak deuren en ramen, wat zoor een onheimelijk gevoel zorgt. Maar ook voelen bewoners zich niet veilig in hun eigen buurt.

Tot op de dag van vandaag hebben wij moeten constateren dat van onze klachten, opmerkingen en vragen bar weinig terecht is gekomen.